take-off climb    
take-off climb    
take-off climb limits    
take-off climb limits    
take-off climb procedure    
take-off climb procedure    
assist during landing and take off    
assist during landing and take off    
prepare climatic forecasts for landing and take off    
prepare climatic forecasts for landing and take off    
carry out necessary procedures prior to take off    
carry out necessary procedures prior to take off    
fire on powered aircraft while taking off    
fire on powered aircraft while taking off    
explosion on powered aircraft while taking off    
explosion on powered aircraft while taking off    
forced landing while powered aircraft taking off    
forced landing while powered aircraft taking off    
economic take-off    
economic take-off    
short take-off and vertical landing aircraft    
short take-off and vertical landing aircraft    
vertical take-off and landing aircraft    
vertical take-off and landing aircraft    
short take-off and landing    
short take-off and landing    

Translate "Take-off climb" in dutch :

TERMINOLOGIE
take-off climb | take-off climb limits | take-off climb procedure | assist during landing and take off | assist during take off and landing | support captain during take off and landing | prepare climatic forecasts for landing and take off | prepare climatic forecasts for take off and landing | prepare forecasts for take-off and landing | carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off | Fire on powered aircraft while taking off | Explosion on powered aircraft while taking off | Forced landing while powered aircraft taking off | economic take-off | Short Take-Off and Vertical Landing aircraft | STOVL | Vertical take-off and landing aircraft | VTOL | Short Take-off and landing | STOL -*- startklim | stijgsnelheidslimieten bij de start | startklimprocedures | hulp bieden tijdens opstijgen en landen | weerberichten voor opstijgen en landen voorbereiden | weerberichten voor opstijgen en landen maken | weerberichten voor stijgen en landen voorbereiden | noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren | brand in aangedreven luchtvaartuig tijdens opstijgen | explosie op aangedreven luchtvaartuig tijdens opstijgen | loskomen uit economische stagnatie | Short Take-Off and Vertical Landing aircraft | STOVL | Vliegtuig met korte start en verticale landing | VERTOL -vliegtuig | Vliegtuig met vertikale start en landing | Vliegtuig met korte start en landing

take-off climb

startklim
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


take-off climb limits

stijgsnelheidslimieten bij de start
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


take-off climb procedure

startklimprocedures
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


assist during landing and take off | support captain in the execution of take off and landing activities | assist during take off and landing | support captain during take off and landing

hulp bieden tijdens opstijgen en landen
skill
Vaardigheid


prepare climatic forecasts for landing and take off | prepare climatic forecasts for take off and landing | prepare forecasts for take-off and landing | prepare meteorological forecasts for take off and landing

weerberichten voor opstijgen en landen voorbereiden | weerberichten voor opstijgen en landen maken | weerberichten voor stijgen en landen voorbereiden
skill
Vaardigheid


carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off

noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren
skill
Vaardigheid


Fire on powered aircraft while taking off

brand in aangedreven luchtvaartuig tijdens opstijgen
SNOMEDCT-BE (event) / 269673000
SNOMEDCT-BE (event) / 269673000


Explosion on powered aircraft while taking off

explosie op aangedreven luchtvaartuig tijdens opstijgen
SNOMEDCT-BE (event) / 269675007
SNOMEDCT-BE (event) / 269675007


Forced landing while powered aircraft taking off

noodlanding tijdens opstijgen van aangedreven luchtvaartuig
SNOMEDCT-BE (event) / 269677004
SNOMEDCT-BE (event) / 269677004


economic take-off

loskomen uit economische stagnatie
16 ECONOMICS | MT 1611 economic conditions | BT1 economic development
16 ECONOMIE | MT 1611 economische situatie | BT1 economische ontwikkeling


Short Take-Off and Vertical Landing aircraft | STOVL

Short Take-Off and Vertical Landing aircraft | STOVL | Vliegtuig met korte start en verticale landing
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


Vertical take-off and landing aircraft | VTOL

VERTOL -vliegtuig | Vliegtuig met vertikale start en landing
défense
défense


Short Take-off and landing | STOL

Vliegtuig met korte start en landing
défense
défense
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
A specified route designed for channelling the flow of traffic as necessary for the provision of air traffic services, from the end of the take-off and initial climb phase to the commencement of the approach and landing phase.

Een specifieke route ontworpen om de verkeersstroom waar nodig te kanaliseren voor het uitoefenen van de luchtverkeersdiensten, vanaf het einde van het opstijgen en de initiële klimfase tot de start van de naderings- en landingsfase.


(g)‘landing and take-off cycle’ means a cycle represented by the following time in each operating mode: approach 4,0 minutes; taxi/ground idle 26,0 minutes, take-off 0,7 minutes; climb 2,2 minutes.

„landings- en startcyclus” : een cyclus waarvan de onderscheiden fasen de volgende duur hebben: aanvliegen 4,0 minuten; taxiën/stationair draaien 26,0 minuten; starten 0,7 minuten; opstijgen 2,2 minuten.


(g) "landing and take-off cycle" means a cycle represented by the following time in each operating mode: approach 4,0 minutes; taxi/ground idle 26,0 minutes, take-off 0,7 minutes; climb 2,2 minutes.

g) "landings- en startcyclus": een cyclus waarvan de onderscheiden fasen de volgende duur hebben: aanvliegen 4,0 minuten; taxiën/stationair draaien 26,0 minuten; starten 0,7 minuten; opstijgen 2,2 minuten.


(g) "landing and take-off cycle" means a cycle represented by the following time in each operating mode: approach 4,0 minutes; taxi/ground idle 26,0 minutes, take-off 0,7 minutes; climb 2,2 minutes;

g) "landings- en startcyclus": een cyclus waarvan de onderscheiden fasen de volgende duur hebben: aanvliegen 4,0 minuten; taxiën/stationair draaien 26,0 minuten; starten 0,7 minuten; opstijgen 2,2 minuten;
Anderen hebben gezocht naar : translate "landing and take-off" into dutch     translate "landing and take-off" into dutch     translation ‘landing and take-off english dutch    translation ‘landing and take-off english dutch    translate "short take-off" into dutch     translate "short take-off" into dutch     translation vertical take-off english dutch    translation vertical take-off english dutch    translation initial climb english dutch    translation initial climb english dutch    translation economic take-off english dutch    translation economic take-off english dutch    translate "forecasts for take-off" in dutch     translate "forecasts for take-off" in dutch     translation landing and take english dutch    translation landing and take english dutch    translation minutes climb english dutch    translation minutes climb english dutch    translate "prepare climatic" in dutch     translate "prepare climatic" in dutch     translation prior to take english dutch    translation prior to take english dutch    translate "take-off" into dutch     translate "take-off" into dutch     translation take-off climb english dutch    translation take-off climb english dutch    translation short take-off and landing english dutch    translation short take-off and landing english dutch    translate "vertical take-off and landing aircraft" in dutch     translate "vertical take-off and landing aircraft" in dutch     translation conduct pre-flight activities english dutch    translation conduct pre-flight activities english dutch    translation take-off climb limits english dutch    translation take-off climb limits english dutch    translate "take-off climb procedure" in dutch     translate "take-off climb procedure" in dutch     translate "undertake required actions before departure" into dutch     translate "undertake required actions before departure" into dutch     translate "Take-off climb" into dutch     translate "Take-off climb" into dutch     --Take-off climb (anglais-francais)    --Take-off climb (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'Take-off climb' -> take-off climb | take-off climb limits | take-off climb procedure | assist during landing and take off | support captain in the execution of take off and landing activities | assist during take off and landing | support captain during take off and landing

Date index: 2021-02-09