Buffet    
Buffet    
Buffet-car    
Buffet-car    
Buffeting    
Buffeting    
High speed buffeting    
High speed buffeting    
Display food decoratively    
Display food decoratively    

Translate "buffet" into dutch :

TERMINOLOGIE
buffet, buffeting, buffet-car, buffet-coach, Buffeting, high speed buffeting, high-speed buffeting, display food decoratively, present buffets, create decorative food displays, display food products -*- schudden, schuddingen, buffetrijtuig, Schudden, schudden bij hoge snelheid, gerechten decoreren, schotels mooi opmaken, gerechten aantrekkelijk presenteren, levensmiddelen aantrekkelijk presenteren

buffet | buffeting

schudden | schuddingen
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


buffet-car | buffet-coach

buffetrijtuig
IATE - TRANSPORT | Land transport
IATE - TRANSPORT | Land transport


Buffeting

Schudden
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


high speed buffeting | high-speed buffeting

schudden bij hoge snelheid
IATE - TRANSPORT | Natural and applied sciences | Land transport
IATE - TRANSPORT | Natural and applied sciences | Land transport


display food decoratively | present buffets | create decorative food displays | display food products

gerechten decoreren | schotels mooi opmaken | gerechten aantrekkelijk presenteren | levensmiddelen aantrekkelijk presenteren
skill
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
We are buffeted, on a daily basis, by the financial markets, these financial markets, which stand for everything and for nothing, are most often inhabited by young people who have moved from Game Boy to computer without thinking too much about it, and yet who strike fear into the hearts of our countries. The way to bring the markets under control is not to eliminate them.

Elke dag worden we getroffen door de financiële markten. Deze financiële markten, die overal en nergens voor staan, worden meestal bevolkt door jonge mensen die van een game boy zijn overgestapt naar een computer zonder daar verder lang over na te denken, en die toch degenen zijn die onze landen angst inboezemen. Als wij deze markten onder controle willen blijven houden, moeten we ze niet uitbannen.


– (PT) Environmental concerns can never be jeopardised, but at the same time, they cannot be detached from economic issues; still less in this time of crisis that we are still experiencing, and which continues to buffet the countries of southern Europe, especially my country, Portugal.

– (PT) We mogen onszelf nooit wijsmaken dat zorg voor het milieu misplaatst is. Milieukwesties kunnen echter niet los van economische overwegingen worden gezien, zeker niet nu we een crisis doormaken die vooral de landen in het zuiden van Europa teistert, waaronder ook mijn land, Portugal.


Shortly afterwards, storm Xynthia buffeted France. Extreme meteorological phenomena also affected Spain, Belgium, Germany and the Netherlands, causing substantial damage.

Direct daarna is Frankrijk door de storm Xynthia geteisterd en ook Spanje, België, Duitsland en Nederland zijn dit jaar door extreme weersomstandigheden getroffen, met omvangrijke schade als gevolg.


In recent years EU Member States have been buffeted by a considerable number of disasters.

De laatste jaren hadden de lidstaten van de Europese Unie heel wat rampen te verduren.


Faced with a regional, financial, economic, social and climate crisis, this French Presidency has been buffeted by the world’s agenda.

Een regionale, financiële, economische en sociale crisis plus een klimaatcrisis, het Franse voorzitterschap is van alle kanten belaagd door de agenda van de wereld.
Anderen hebben gezocht naar : translate "buffeting" into dutch     translate "buffeting" into dutch     translate "buffeted" in dutch     translate "buffeted" in dutch     translation buffet english dutch    translation buffet english dutch    translate "buffet-car" in dutch     translate "buffet-car" in dutch     translate "continues to buffet" in dutch     translate "continues to buffet" in dutch     translate "has been buffeted" into dutch     translate "has been buffeted" into dutch     translate "have been buffeted" into dutch     translate "have been buffeted" into dutch     translate "high speed buffeting" in dutch     translate "high speed buffeting" in dutch     translate "present buffets" in dutch     translate "present buffets" in dutch     translate "storm xynthia buffeted" in dutch     translate "storm xynthia buffeted" in dutch     translate "buffet-coach" in dutch     translate "buffet-coach" in dutch     translation create decorative food displays english dutch    translation create decorative food displays english dutch    translation display food decoratively english dutch    translation display food decoratively english dutch    translate "display food products" in dutch     translate "display food products" in dutch     translation high-speed buffeting english dutch    translation high-speed buffeting english dutch    --buffet (anglais-francais)    --buffet (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'buffet' -> buffet | buffeting | buffet-car | buffet-coach | Buffeting | high speed buffeting | high-speed buffeting | display food decoratively | present buffets | create decorative food displays | display food products

Date index: 2021-02-02