Oversee changeovers in production    
Oversee changeovers in production    
Cash Changeover Committee    
Cash Changeover Committee    
Changeover    
Changeover    
Changeover period    
Changeover period    
Deal with tenant changeover    
Deal with tenant changeover    
Apply changes to makeup    
Apply changes to makeup    

Translate "changeover" in dutch :

TERMINOLOGIE
oversee changeovers in production, manage production changeovers, supervise production changeovers, Cash Changeover Committee, Cash Changeover Coordination Committee, CashCo, changeover, changeover period, deal with tenant changeover, manage tenant changeover, handle tenant changeover, organise tenant changeover, apply changes to makeup, touch up makeup quickly, perform quick changeover for makeup, perform quick make-up changeovers -*- productieomschakelingen realiseren, Comité voor de overgang op de chartale euro, overgang, overgangsperiode, verandering van huurder afhandelen, snel grimage veranderen, snel make-up veranderen

oversee changeovers in production | plan and implement production changeovers and related activities | manage production changeovers | supervise production changeovers

productieomschakelingen realiseren
skill
Vaardigheid


Cash Changeover Committee | Cash Changeover Coordination Committee | CashCo [Abbr.]

Comité voor de overgang op de chartale euro
IATE - EUROPEAN UNION | Monetary relations | Monetary economics
IATE - EUROPEAN UNION | Monetary relations | Monetary economics


changeover

overgang
IATE - Public finance and budget policy
IATE - Public finance and budget policy


changeover period

overgangsperiode
IATE - European construction | Monetary relations
IATE - European construction | Monetary relations


deal with tenant changeover | manage tenant changeover | handle tenant changeover | organise tenant changeover

verandering van huurder afhandelen
skill
Vaardigheid


apply changes to makeup | touch up makeup quickly | perform quick changeover for makeup | perform quick make-up changeovers

snel grimage veranderen | snel make-up veranderen
skill
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
The changeover to electronic interaction involves major changes to the internal workings of administrations which can be complex to manage.

De omschakeling naar elektronische uitwisseling impliceert grote veranderingen in de interne werking van overheidsdiensten, die soms moeilijk zijn door te voeren.


In general terms, moreover, the Council Decision of 22 December 2004 providing for certain areas covered by Title IV of Part Three of the EC Treaty to be governed by the procedure laid down in Article 251 of that Treaty, as required by the Hague programme, provides for a general changeover to the adoption procedure provided for by Article 251 for policies in the field of asylum, immigration and borders, except as regards legal immigration.

Overigens kan sinds het besluit van de Raad van 22 december 2004 betreffende de toepassing van de procedure zoals vastgelegd in artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op sommige gebieden die onder titel IV van het derde deel van dat Verdrag vallen, overeenkomstig de in het Haags Programma geformuleerde eis, in beginsel het gehele beleid op het gebied van asiel, immigratie en grenzen worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 251, behalve als het gaat om legale immigratie.


[3] In accordance with the first indent of Article 67(5), which provides for the changeover to that procedure after the first phase.

[3] Overeenkomstig artikel 67, lid 5, eerste streepje, dat bepaalt dat deze procedure wordt toegepast na de eerste fase.


Unless otherwise authorised by the competent authority, or directed by the appropriate air traffic control unit, an aircraft operating along an ATS route segment defined by reference to very high frequency omnidirectional radio ranges shall change over for its primary navigation guidance from the facility behind the aircraft to that ahead of it at, or as close as operationally feasible to, the changeover point, where established.

Tenzij anders toegestaan door de bevoegde autoriteit of aangegeven door de passende luchtverkeersleidingseenheid moet een luchtvaartuig tijdens een vlucht langs een ATS-routesegment dat is bepaald met betrekking tot very high frequency omnidirectional radio ranges, voor zijn primaire navigatiegeleiding op of zo dicht als operationeel uitvoerbaar bij het omschakelpunt, voor zover vastgesteld, omschakelen van de faciliteit achter het luchtvaartuig naar die ervóór.


Any transitional provisions may be adopted by the Commission to permit the changeover from the current arrangements to the arrangements established by this Regulation.

De Commissie kan overgangsbepalingen vaststellen die de overschakeling van de huidige regeling naar deze verordening mogelijk maken.
Anderen hebben gezocht naar : translate "cash changeover" in dutch     translate "cash changeover" in dutch     translate "changeover" in dutch     translate "changeover" in dutch     translate "for the changeover" in dutch     translate "for the changeover" in dutch     translation general changeover english dutch    translation general changeover english dutch    translate "oversee changeovers" in dutch     translate "oversee changeovers" in dutch     translation perform quick changeover english dutch    translation perform quick changeover english dutch    translation permit the changeover english dutch    translation permit the changeover english dutch    translate "tenant changeover" in dutch     translate "tenant changeover" in dutch     translation cash changeover committee english dutch    translation cash changeover committee english dutch    translation cash changeover coordination committee english dutch    translation cash changeover coordination committee english dutch    translate "cashco" in dutch     translate "cashco" in dutch     translate "apply changes to makeup" into dutch     translate "apply changes to makeup" into dutch     translate "changeover period" in dutch     translate "changeover period" in dutch     translate "deal with tenant changeover" into dutch     translate "deal with tenant changeover" into dutch     translation handle tenant changeover english dutch    translation handle tenant changeover english dutch    translation manage production changeovers english dutch    translation manage production changeovers english dutch    translate "manage tenant changeover" in dutch     translate "manage tenant changeover" in dutch     translate "organise tenant changeover" in dutch     translate "organise tenant changeover" in dutch     translate "oversee changeovers in production" into dutch     translate "oversee changeovers in production" into dutch     translation perform quick changeover for makeup english dutch    translation perform quick changeover for makeup english dutch    translation perform quick make-up changeovers english dutch    translation perform quick make-up changeovers english dutch    translate "supervise production changeovers" in dutch     translate "supervise production changeovers" in dutch     translate "touch up makeup quickly" into dutch     translate "touch up makeup quickly" into dutch     --changeover (anglais-francais)    --changeover (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'changeover' -> oversee changeovers in production | plan and implement production changeovers and related activities | manage production changeovers | supervise production changeovers | Cash Changeover Committee | Cash Changeover Coordination Committee | CashCo [Abbr.]

Date index: 2021-03-25