Engine failure height    
Engine failure height    
Assumed engine failure height    
Assumed engine failure height    
Engine failure    
Engine failure    

Translate "engine failure height" in dutch :

engine failure height, assumed engine failure height, engine failure, engine trouble -*- aangenomen hoogte van motoruitval, defect aan de motor, motordefect, motorstoring

engine failure height

hoogte waarop een motor uitvalt/een motorstoring zich voordoet
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


assumed engine failure height

aangenomen hoogte van motoruitval
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


engine failure | engine trouble

defect aan de motor | motordefect | motorstoring
IATE - Mechanical engineering
IATE - Mechanical engineering