Familiarisation flight    
Familiarisation flight    
Become conversant with the work to be remounted    
Become conversant with the work to be remounted    
Pre-flight actions for IFR flights    
Pre-flight actions for IFR flights    
Support flight check activities    
Support flight check activities    
Space navigation    
Space navigation    
Aeroplane flight manual    
Aeroplane flight manual    
Pre-flight check    
Pre-flight check    
Fall from aircraft in flight    
Fall from aircraft in flight    
Accident to powered aircraft in flight    
Accident to powered aircraft in flight    
Fire on powered aircraft while in flight    
Fire on powered aircraft while in flight    
Mania with mood-congruent psychotic symptoms    
Mania with mood-congruent psychotic symptoms    
Acute crisis reaction    
Acute crisis reaction    
Flight    
Flight    
Outflow of capital    
Outflow of capital    
Intra-Community flight    
Intra-Community flight    
Emergency flight    
Emergency flight    
Internal flight    
Internal flight    
Black box    
Black box    
Flight strip    
Flight strip    

Translate "familiarisation flight" into dutch :

TERMINOLOGIE
familiarisation flight, become conversant with the work to be remounted, familiarise yourself with the remounting of the work, familiarise yourself with the work to be remounted, pre-flight actions for IFR flights, pre-flight checks for IFR flights, pre-flight procedures for IFR flights, preparation activities for IFR flights, support flight check activities, support flight checks to ensure safety of aircraft, assist in the conducting of flight checks, space navigation, manned space flight, space flight, space travel(GEMET), Space flight(STW), space flight(UNBIS), aeroplane flight manual, aircraft flight manual, flight manual, AFM, pre-flight check, pre-flight checking, preflight inspection, pre-flight inspection, Fall from aircraft in flight, Accident to powered aircraft in flight, Fire on powered aircraft while in flight, Mania with mood-congruent psychotic symptoms, mood-incongruent psychotic symptoms, Manic stupor, Acute crisis reaction, reaction to stress, Combat fatigue Crisis state Psychic shock, flight, N.O.E, Nap-of-the-earth flight, Terrain flight, outflow of capital, flight of capital, intra-Community flight, emergency flight, internal flight, Black box, Flight recorder, Flight strip, Strip -*- kennismakingsvlucht, procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten, procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten, helpen bij controles voor en tijdens de vlucht, ruimtevaart, bemande ruimtevlucht, ruimtevlucht, vlieghandboek, aan de vlucht voorafgaande inspectie, val van luchtvaartuig in vlucht, ongeval met ruimtevaartuig in vlucht, brand in aangedreven luchtvaartuig tijdens vlucht, Neventerm:, manie met, manische stupor, acute crisisreactie, acute reactie op stress, crisistoestand, oorlogsmoeheid (combat fatigue), psychische shock, Tactische vlucht, kapitaalvlucht, intracommunautaire vlucht, hulpvlucht, binnengrens, binnengrenzen, Black box, Zwarte doos, Vliegstrook

familiarisation flight

kennismakingsvlucht
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


become conversant with the work to be remounted | become well-versed with the components of the work to be remounted | familiarise yourself with the remounting of the work | familiarise yourself with the work to be remounted

zichzelf vertrouwd maken met het werk dat opnieuw opgevoerd wordt
skill
Vaardigheid


pre-flight actions for IFR flights | pre-flight checks for IFR flights | pre-flight procedures for IFR flights | preparation activities for IFR flights

procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten | procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten
knowledge
Kennis


support flight check activities | support flight checks to ensure safety of aircraft | assist in the conducting of flight checks | assist in the performance of in-flight and pre-flight checks

helpen bij controles voor en tijdens de vlucht
skill
Vaardigheid


space navigation [ manned space flight | space flight | space travel(GEMET) | Space flight(STW) | space flight(UNBIS) ]

ruimtevaart [ bemande ruimtevlucht | ruimtevlucht ]
48 TRANSPORT | MT 4826 air and space transport | BT1 space transport | RT astronautics [3606]
48 TRANSPORT | MT 4826 lucht- en ruimtevervoer | BT1 ruimtevervoer | RT ruimtevaartwetenschap [3606]


aeroplane flight manual | aircraft flight manual | flight manual | AFM [Abbr.]

vlieghandboek
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


pre-flight check | pre-flight checking | preflight inspection | pre-flight inspection

aan de vlucht voorafgaande inspectie
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


Fall from aircraft in flight

val van luchtvaartuig in vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 242228005
SNOMEDCT-BE (event) / 242228005


Accident to powered aircraft in flight

ongeval met ruimtevaartuig in vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 242195008
SNOMEDCT-BE (event) / 242195008


Fire on powered aircraft while in flight

brand in aangedreven luchtvaartuig tijdens vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 269682006
SNOMEDCT-BE (event) / 269682006


Definition: In addition to the clinical picture described in F30.1, delusions (usually grandiose) or hallucinations (usually of voices speaking directly to the patient) are present, or the excitement, excessive motor activity, and flight of ideas are so extreme that the subject is incomprehensible or inaccessible to ordinary communication. | Mania with:mood-congruent psychotic symptoms | mood-incongruent psychotic symptoms | Manic stupor

Omschrijving: Naast het klinische beeld beschreven onder F30.1, zijn er wanen (doorgaans van een grootheidskarakter) of hallucinaties (doorgaans van stemmen die zich direct tot de betrokkene richten) of zijn de opwinding, overmatige motorische activiteit en gedachtenvlucht zo extreem dat de betrokkene onbegrijpelijk is of ontoegankelijk voor normale communicatie. | Neventerm: | manie met | psychotische symptomen in overeenstemming met de stemming (stemmingscongruent) | manie met | psychotische symptomen niet in overeenstemming met de stemming (stemmingsincongruent) | manische stupor
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.2


Definition: A transient disorder that develops in an individual without any other apparent mental disorder in response to exceptional physical and mental stress and that usually subsides within hours or days. Individual vulnerability and coping capacity play a role in the occurrence and severity of acute stress reactions. The symptoms show a typically mixed and changing picture and include an initial state of daze with some constriction of the field of consciousness and narrowing of attention, inability to comprehend stimuli, and disorientation. This state may be followed either by further withdrawal from the surrounding situation (to the extent of a dissociative stupor - F44.2), or by agitation and over-activity (flight reaction or fugue). Autonomic signs of panic anxiety (tachycardia, sweating, flushing) are commonly present. The symptoms usually appear within minutes of the impact of the stressful stimulus or event, and disappear within two to three days (often within hours). Partial or complete amnesia (F44.0) for the episode may be present. If the symptoms persist, a change in diagnosis should be considered. | Acute:crisis reaction | reaction to stress | Combat fatigue Crisis state Psychic shock

Omschrijving: Een voorbijgaande stoornis die zich ontwikkelt bij iemand zonder enige andere duidelijke psychische stoornis in antwoord op buitengewone fysieke- en mentale stress en die doorgaans in uren tot dagen verdwijnt. Individuele kwetsbaarheid en weerstand spelen een rol bij het voorkomen en de ernst van acute stressreacties. De symptomen vertonen een karakteristiek gemengd- en wisselend beeld en omvatten een beginstadium van 'verdoving' met enige bewustzijnsvernauwing en verenging van aandacht, onvermogen prikkels te begrijpen en desoriëntatie. Deze toestand kan gevolgd worden door hetzij verdere terugtrekking uit de situatie (tot dissociatieve stupor toe - F44.2) of door agitatie en hyperactiviteit (vluchtreactie of fugue). Autonome tekenen van panische angst (tachycardie, zweten, blozen) zijn gewoonlijk aanwezig. De symptomen verschijnen doorgaans binnen minuten na de inwerking van de stressveroorzakende prikkel of gebeurtenis en verdwijnen in twee tot drie dagen (dikwijls in uren). Er kan gedeeltelijke of volledige amnesie (F44.0) voor de episode zijn. Indien de symptomen aanhouden, dient een andere diagnose (en aanpak) te worden overwogen. | Neventerm: | acute crisisreactie | acute reactie op stress | crisistoestand | oorlogsmoeheid (combat fatigue) | psychische shock
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.0


flight | N.O.E | Nap-of-the-earth flight | Terrain flight

Tactische vlucht
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


outflow of capital [ flight of capital ]

kapitaalvlucht
24 FINANCE | MT 2421 free movement of capital | BT1 capital movement | BT2 free movement of capital | RT tax avoidance [2446]
24 FINANCIËN | MT 2421 vrij verkeer van kapitaal | BT1 kapitaalbeweging | BT2 vrij verkeer van kapitaal | RT belastingvlucht [2446]


intra-Community flight

intracommunautaire vlucht
European union & communities
Droit communautaire (Communautés européennes)


emergency flight

hulpvlucht
European union & communities | Law, legislation & jurisprudence | Politics
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


internal flight

binnengrens | binnengrenzen
European union & communities | Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


Black box | Flight recorder

Black box | Zwarte doos
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


Flight strip | Strip

Vliegstrook
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
prior to the event, the organiser of the competition or display flights provides the competent authority with adequate evidence on how it will ensure that the pilot will be familiarised with the relevant safety information and manage any risk associated with the flights; and

de organisator van de wedstrijd- of demonstratievluchten, voorafgaand aan het evenement, voldoende bewijzen verstrekt aan de bevoegde autoriteit van de manier waarop hij garandeert dat de bestuurder vertrouwd is met de relevante veiligheidsinformatie en van de manier waarop hij alle met de vluchten gepaard gaande risico's beheerst, en


Applicants for a cabin crew attestation shall complete an initial training course to familiarise themselves with the aviation environment and to acquire sufficient general knowledge and basic proficiency required to perform the duties and discharge the responsibilities related to the safety of passengers and flight during normal, abnormal and emergency operations.

Aanvragers van een attest voor cabinebemanning moeten een basisopleiding voltooien om zich vertrouwd te maken met de luchtvaartomgeving en om voldoende algemene kennis en basisvaardigheden te verwerven teneinde de taken uit te voeren en zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de passagiers- en vliegveiligheid tijdens de vluchtuitvoering in normale, abnormale en noodsituaties.
Anderen hebben gezocht naar : translate "flight" into dutch     translate "flight" into dutch     translate "aeroplane flight" into dutch     translate "aeroplane flight" into dutch     translation aircraft in flight english dutch    translation aircraft in flight english dutch    translation over-activity flight english dutch    translation over-activity flight english dutch    translate "capital flight" into dutch     translate "capital flight" into dutch     translation course to familiarise english dutch    translation course to familiarise english dutch    translation display flights english dutch    translation display flights english dutch    translation emergency flight english dutch    translation emergency flight english dutch    translate "familiarisation" in dutch     translate "familiarisation" in dutch     translation familiarisation flight english dutch    translation familiarisation flight english dutch    translate "for ifr flights" into dutch     translate "for ifr flights" into dutch     translate "internal flight" in dutch     translate "internal flight" in dutch     translation intra-community flight english dutch    translation intra-community flight english dutch    translate "manned space flight" in dutch     translate "manned space flight" in dutch     translation passengers and flight english dutch    translation passengers and flight english dutch    translation support flight english dutch    translation support flight english dutch    translate "while in flight" into dutch     translate "while in flight" into dutch     translation will be familiarised english dutch    translation will be familiarised english dutch    translate "acute crisis reaction" in dutch     translate "acute crisis reaction" in dutch     translate "black box" in dutch     translate "black box" in dutch     translate "fall from aircraft in flight" in dutch     translate "fall from aircraft in flight" in dutch     translate "flight recorder" into dutch     translate "flight recorder" into dutch     translate "flight strip" in dutch     translate "flight strip" in dutch     translate "mania with mood-congruent psychotic symptoms" into dutch     translate "mania with mood-congruent psychotic symptoms" into dutch     translation manic stupor english dutch    translation manic stupor english dutch    translate "nap-of-the-earth flight" in dutch     translate "nap-of-the-earth flight" in dutch     translation space flight english dutch    translation space flight english dutch    translation terrain flight english dutch    translation terrain flight english dutch    translation aeroplane flight manual english dutch    translation aeroplane flight manual english dutch    translate "aircraft flight manual" in dutch     translate "aircraft flight manual" in dutch     translate "flight manual" into dutch     translate "flight manual" into dutch     translate "flight of capital" into dutch     translate "flight of capital" into dutch     translate "mood-incongruent psychotic symptoms" in dutch     translate "mood-incongruent psychotic symptoms" in dutch     translation outflow of capital english dutch    translation outflow of capital english dutch    translate "pre-flight actions for ifr flights" in dutch     translate "pre-flight actions for ifr flights" in dutch     translate "pre-flight check" in dutch     translate "pre-flight check" in dutch     translation pre-flight checking english dutch    translation pre-flight checking english dutch    translation pre-flight checks for ifr flights english dutch    translation pre-flight checks for ifr flights english dutch    translate "pre-flight inspection" in dutch     translate "pre-flight inspection" in dutch     translation pre-flight procedures for ifr flights english dutch    translation pre-flight procedures for ifr flights english dutch    translation preflight inspection english dutch    translation preflight inspection english dutch    translation preparation activities for ifr flights english dutch    translation preparation activities for ifr flights english dutch    translate "reaction to stress" in dutch     translate "reaction to stress" in dutch     translate "space navigation" into dutch     translate "space navigation" into dutch     translate "space travel" in dutch     translate "space travel" in dutch     translate "support flight check activities" into dutch     translate "support flight check activities" into dutch     --familiarisation flight (anglais-francais)    --familiarisation flight (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'familiarisation flight' -> familiarisation flight | become conversant with the work to be remounted | become well-versed with the components of the work to be remounted | familiarise yourself with the remounting of the work | familiarise yourself with the work to be remounted | pre-flight actions for IFR flights | pre-flight checks for IFR flights | pre-flight procedures for IFR flights | preparation activities for IFR flights

Date index: 2021-01-07