Full stop    
Full stop    
Full-open stop throttle    
Full-open stop throttle    
Automatic full-load stop for the control rack    
Automatic full-load stop for the control rack    

Translate "full stop landing" into dutch :

TERMINOLOGIE
full stop, full-open stop throttle, full-throttle stop, automatic full-load stop for the control rack -*- punt, gas-openaanslag, automatische vollastaanslag van de regelstang, vollast

full stop

punt
IATE - Documentation
IATE - Documentation


full-open stop throttle | full-throttle stop

gas-openaanslag
IATE - Mechanical engineering
IATE - Mechanical engineering


automatic full-load stop for the control rack

automatische vollastaanslag van de regelstang | vollast
IATE - Land transport
IATE - Land transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
10 hours of supervised solo flight time, including at least 5 hours of solo cross-country flight time with at least 1 cross-country flight of at least 270 km (150 NM), during which full stop landings at 2 aerodromes different from the aerodrome of departure shall be made’.

10 uur solovliegtijd onder toezicht, met inbegrip van ten minste 5 uur solo-overlandvluchten met ten minste 1 overlandvlucht van ten minste 270 km (150 NM), gedurende welke landingen met volledige stilstand moeten worden uitgevoerd op 2 luchtvaartterreinen die verschillen van het luchtvaartterrein van vertrek”.


at least 5 hours of flight time in the appropriate aircraft category at night, including at least 3 hours of dual instruction, including at least 1 hour of cross-country navigation with at least one dual cross-country flight of at least 50 km (27 NM) and 5 solo take-offs and 5 solo full-stop landings’.

ten minste 5 uur vliegtijd 's nachts in de betreffende luchtvaartuigcategorie, waaronder ten minste 3 uur dubbelbesturingsonderricht met inbegrip van ten minste 1 uur overlandnavigatie met ten minste één overlandvlucht met dubbele besturing van ten minste 50 km (27 zeemijl) en 5 solostarts en 5 sololandingen tot volledige stilstand”.