Pinnacle heliport    
Pinnacle heliport    
Base heliport    
Base heliport    
Heliport    
Heliport    
Airport    
Airport    

Translate "heliport" in dutch :

TERMINOLOGIE
pinnacle heliport, roof-top heliport, base heliport, heliport, heliport, airport, aerodrome, airport facilities, airport infrastructure, high altitude airport, regional airport, runway, seaplane base, Airport infrastructure(STW) -*- dakhelihaven, helihaven, luchthaven, aërodroom, heliport, landingsbaan, landingsterrein in de bergen, luchthaveninfrastructuur, luchthaveninstallatie, regionale luchthaven, vliegveld

pinnacle heliport | roof-top heliport

dakhelihaven
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


base heliport | heliport

helihaven
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


heliport

helihaven
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


airport [ aerodrome | airport facilities | airport infrastructure | heliport | high altitude airport | regional airport | runway | seaplane base | Airport infrastructure(STW) ]

luchthaven [ aërodroom | heliport | landingsbaan | landingsterrein in de bergen | luchthaveninfrastructuur | luchthaveninstallatie | regionale luchthaven | vliegveld ]
48 TRANSPORT | MT 4826 air and space transport | BT1 air transport | NT1 ground handling | RT air traffic control [4806] | noise [5216] | transport infrastructure [4806]
48 TRANSPORT | MT 4826 lucht- en ruimtevervoer | BT1 luchtvervoer | NT1 gronddiensten op luchthavens | RT lawaai [5216] | luchtverkeersleiding [4806] | transportinfrastructuur [4806]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
‘airport/heliport’ means a defined area on land or water (including any buildings, installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for the arrival, departure and surface movement of aircraft/helicopters,

— „luchthaven/helihaven”: een gedefinieerd gebied op het land of op het water (met inbegrip van gebouwen, installaties en uitrusting) dat bestemd is om geheel of gedeeltelijk te worden gebruikt voor de aankomst, het vertrek en de verplaatsing van vliegtuigen/helikopters,


Node located at the aerodrome reference point of an airport/heliport, which is used to represent it in a simplified way.

Knooppunt gelegen op het luchthavenreferentiepunt van een luchthaven/helihaven en dat wordt gebruikt om ze vereenvoudigd weer te geven.


The three letter IATA designator of the aerodrome (airport/heliport).

De IATA-code, bestaande uit drie letters, van het vliegveld (luchthaven/helihaven).


The four letter ICAO location indicator of the aerodrome (airport/heliport), as listed in ICAO DOC 7910.

De ICAO-locatiecode, bestaande uit vier letters, van het vliegveld (luchthaven/helihaven), zoals vermeld in ICAO DOC 7910.


operators of those aerodromes and heliports, for which instrument flight rules (IFR) or Special-visual flight rules (VFR) procedures have been published in national aeronautical information publications.

exploitanten van luchthavens en helihavens waarvoor procedures voor instrumentvluchtvoorschriften (IFR) of speciale zichtvluchtvoorschriften (VFR) zijn gepubliceerd in nationale publicaties met luchtvaartinformatie.
Anderen hebben gezocht naar : translate "aerodromes and heliports" into dutch     translate "aerodromes and heliports" into dutch     translate "airport heliport" into dutch     translate "airport heliport" into dutch     translate "base heliport" into dutch     translate "base heliport" into dutch     translation heliport english dutch    translation heliport english dutch    translation pinnacle heliport english dutch    translation pinnacle heliport english dutch    translation ‘airport heliport english dutch    translation ‘airport heliport english dutch    translate "airport infrastructure" in dutch     translate "airport infrastructure" in dutch     translate "aerodrome" in dutch     translate "aerodrome" in dutch     translate "airport" into dutch     translate "airport" into dutch     translate "airport facilities" in dutch     translate "airport facilities" in dutch     translate "high altitude airport" in dutch     translate "high altitude airport" in dutch     translation regional airport english dutch    translation regional airport english dutch    translation roof-top heliport english dutch    translation roof-top heliport english dutch    translate "runway" in dutch     translate "runway" in dutch     translate "seaplane base" in dutch     translate "seaplane base" in dutch     --heliport (anglais-francais)    --heliport (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'heliport' -> pinnacle heliport | roof-top heliport | base heliport | heliport | heliport | airport [ aerodrome | airport facilities | airport infrastructure | heliport | high altitude airport | regional airport | runway | seaplane base | Airport infrastructure(STW) ]

Date index: 2021-04-14