Inner part    
Inner part    
Inner part of cartilaginous portion of auditory canal    
Inner part of cartilaginous portion of auditory canal    
Inner woody part of flax    
Inner woody part of flax    
Inner lining    
Inner lining    
Part-time employment    
Part-time employment    
Investigate supplier's information on vehicle parts    
Investigate supplier's information on vehicle parts    
Barter vehicle parts    
Barter vehicle parts    
Part-time farming    
Part-time farming    
Ear    
Ear    
Partly nationalised undertaking    
Partly nationalised undertaking    
DDS    
DDS    
Cytoplasm    
Cytoplasm    
Atrium    
Atrium    
Antibiogramme    
Antibiogramme    

Translate "inner part" into dutch :

TERMINOLOGIE
inner part, Inner part of cartilaginous portion of auditory canal, inner woody part of flax, inner lining, inner planking, inner plating, part-time employment, part-time, part-time job, part-time work, Part-time(ECLAS), investigate supplier's information on vehicle parts, search supplier's information on vehicle parts, analyse supplier's information on a vehicle part, analyse supplier's information on vehicle parts, barter vehicle parts, market vehicle parts, sell vehicle parts, selling vehicle parts, part-time farming, part-time agriculture, ear, any part, temple (region), partly nationalised undertaking, partly nationalized undertaking, DDS, cytoplasm, part of a cell, atrium, part of the heart, antibiogramme, part of cancer treatment -*- binnenste gedeelte, leem, vlasscheven, binnenbekleding, wegering, deeltijdarbeid, deeltaak, halve werktijd, parttimewerk, branchio-otisch syndroom, onderdelen van voertuigen verkopen, voertuigonderdelen verkopen, wisselstukken voor voertuigen verkopen, gesneden karkasdelen in koelcellen sorteren, deeltijdlandbouw, behaarde hoofd, elk deel, lip, neus(septum), oor, slaap(streek), onderneming van algemeen belang, DDS, VGB, cytoplasma, celvloeistof, atrium, voorkamer van het hart, antibiogram

inner part

binnenste gedeelte
IATE - Monetary relations
IATE - Monetary relations


Inner part of cartilaginous portion of auditory canal

structuur van inwendig gedeelte van kraakbenig deel van gehoorgang
SNOMEDCT-NL (lichaamsstructuur) / 78501003
SNOMEDCT-NL (lichaamsstructuur) / 78501003


inner woody part of flax

leem | vlasscheven
IATE - Industrial structures and policy
IATE - Industrial structures and policy


inner lining | inner planking | inner plating

binnenbekleding | wegering
IATE - TRANSPORT | Land transport | Mechanical engineering
IATE - TRANSPORT | Land transport | Mechanical engineering


part-time employment [ part-time | part-time job | part-time work | Part-time(ECLAS) ]

deeltijdarbeid [ deeltaak | halve werktijd | parttimewerk ]
44 EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS | MT 4406 employment | BT1 non-standard employment | BT2 employment structure | RT arrangement of working time [4416] | part-time farming [5616]
44 WERKGELEGENHEID EN ARBEID | MT 4406 werkgelegenheid | BT1 atypische arbeid | BT2 structuur van de werkgelegenheid | RT deeltijdlandbouw [5616] | indeling van de werktijd [4416]


A rare genetic multiple congenital anomalies syndrome with characteristics of second branchial arch anomalies (branchial cysts and fistulae), malformations of the outer, middle and inner ear associated with sensorineural, mixed or conductive hearing

branchio-otisch syndroom
SNOMEDCT-BE (branchial cysts and fistulae), malformations of the outer, middle and inner ear associated with sensorineural, mixed or conductive hearing / 764810000
SNOMEDCT-BE (disorder) / 764810000


investigate supplier's information on vehicle parts | search supplier's information on vehicle parts | analyse supplier's information on a vehicle part | analyse supplier's information on vehicle parts

informatie van leveranciers over onderdelen van voertuigen analyseren
skill
Vaardigheid


barter vehicle parts | market vehicle parts | sell vehicle parts | selling vehicle parts

onderdelen van voertuigen verkopen | voertuigonderdelen verkopen | wisselstukken voor voertuigen verkopen
skill
Vaardigheid


categorise cut parts of carcasses inside cooling compartments | sort cut parts of a carcass inside a cooling compartment | catalogue cut parts of carcasses inside cooling compartments | sort cut parts of carcasses inside cooling compartments

gesneden karkasdelen in koelcellen sorteren
skill
Vaardigheid


part-time farming [ part-time agriculture ]

deeltijdlandbouw
56 AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | MT 5616 farming systems | BT1 farming system | RT part-time employment [4406]
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5616 landbouwbedrijfssysteem | BT1 landbouwbedrijfssysteem | RT deeltijdarbeid [4406]


ear [any part] eye with other parts of face, head and neck lip nose (septum) scalp [any part] temple (region)

behaarde hoofd [elk deel] | lip | neus(septum) | oog met overige delen van aangezicht, hoofd en hals | oor [elk deel] | slaap(streek)
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: T20
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: T20


partly nationalised undertaking [ partly nationalized undertaking ]

onderneming van algemeen belang
40 BUSINESS AND COMPETITION | MT 4016 legal form of organisations | BT1 organisation | RT employment policy [4406] | reintegration enterprise [4011]
40 ONDERNEMING EN CONCURRENTIE | MT 4016 ondernemingsvorm | BT1 vennootschap | RT integratiebedrijf [4011] | werkgelegenheidsbeleid [4406]


Lower lip, inner aspect

onderlip, binnenzijde
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: C00.4
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: C00.4


Retinal dystrophy with inner nuclear layer and ganglion cell anomalies

retinale dystrofie met binnenste retinale disfunctie en ganglioncelanomalieën
SNOMEDCT-BE (disorder) / 774152007
SNOMEDCT-BE (disorder) / 774152007


Upper lip, inner aspect

bovenlip, binnenzijde
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: C00.3
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: C00.3


Declaration on Dispute Settlement Pursuant to the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 or Part V of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures [ DDS ]

Verklaring betreffende geschillenbeslechting in het kader van de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994 of deel V van de Overeenkomst inzake subsidies en compenserende maatregelen [ DDS | VGB ]
International organisations
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


cytoplasm | part of a cell

cytoplasma | celvloeistof
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


atrium | part of the heart

atrium | voorkamer van het hart
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


antibiogramme | part of cancer treatment

antibiogram | beeld van de gevoeligheid voor bacteriëndodende middelen
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Measured from the surface of the land division up to the inner part of the top of the terrarium; furthermore, the height of the enclosures shall be adapted to the interior design.

Gemeten vanaf het oppervlak van het landgedeelte tot aan de binnenkant van het terrariumdeksel; de hoogte van de leefruimten dient voorts te zijn afgestemd op de binneninrichting.


*** measured from the surface of the land division up to the inner part of the top of the terrarium; furthermore, the height of the enclosures shall be adapted to the interior design

*** Gemeten vanaf het oppervlak van het landgedeelte tot aan de binnenkant van het terrariumdeksel; de hoogte van de leefruimten dient voorts te zijn afgestemd op de binneninrichting.


measured from the surface of the land division up to the inner part of the top of the terrarium; furthermore, the height of the enclosures should be adapted to the interior design including, e.g., shelves, large artificial branches, and structures for climbing

Gemeten vanaf het oppervlak van het landgedeelte tot aan de binnenkant van het terrariumdeksel; de hoogte van de leefruimten dient voorts te zijn afgestemd op de binneninrichting. Voor de inrichting kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van zitplankjes, grote kunstmatige takken en klimrekjes.


measured from the surface of the land division up to the inner part of the top of the terrarium; furthermore, the height of the enclosures should be adapted to the interior design

Gemeten vanaf het oppervlak van het landgedeelte tot aan de binnenkant van het terrariumdeksel; de hoogte van de leefruimten dient voorts te zijn afgestemd op de binneninrichting.


measured from the surface of the land division up to the inner part of the top of the terrarium; furthermore, the height of the enclosure should be adapted to the interior design including, e.g., shelves and large artificial branches

Gemeten vanaf het oppervlak van het landgedeelte tot aan de binnenkant van het terrariumdeksel; de hoogte van de leefruimten dient voorts te zijn afgestemd op de binneninrichting. Voor de inrichting kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van zitplankjes en grote kunstmatige takken.
Anderen hebben gezocht naar : translate "or part" in dutch     translate "or part" in dutch     translate "inner" in dutch     translate "inner" in dutch     translation inner part english dutch    translation inner part english dutch    translate "lower lip inner" into dutch     translate "lower lip inner" into dutch     translation upper lip inner english dutch    translation upper lip inner english dutch    translate "barter vehicle parts" in dutch     translate "barter vehicle parts" in dutch     translation categorise cut parts english dutch    translation categorise cut parts english dutch    translation dystrophy with inner english dutch    translation dystrophy with inner english dutch    translate "inner woody part" in dutch     translate "inner woody part" in dutch     translation middle and inner english dutch    translation middle and inner english dutch    translation part of cancer english dutch    translation part of cancer english dutch    translate "partly" into dutch     translate "partly" into dutch     translation rare english dutch    translation rare english dutch    translation vehicle part english dutch    translation vehicle part english dutch    translation lower lip inner aspect english dutch    translation lower lip inner aspect english dutch    translate "part-time" in dutch     translate "part-time" in dutch     translation upper lip inner aspect english dutch    translation upper lip inner aspect english dutch    translate "antibiogramme" in dutch     translate "antibiogramme" in dutch     translate "any part" in dutch     translate "any part" in dutch     translation atrium english dutch    translation atrium english dutch    translation cytoplasm english dutch    translation cytoplasm english dutch    translation inner lining english dutch    translation inner lining english dutch    translate "inner planking" in dutch     translate "inner planking" in dutch     translate "inner plating" in dutch     translate "inner plating" in dutch     translation inner woody part of flax english dutch    translation inner woody part of flax english dutch    translation market vehicle parts english dutch    translation market vehicle parts english dutch    translate "part of a cell" into dutch     translate "part of a cell" into dutch     translation part of cancer treatment english dutch    translation part of cancer treatment english dutch    translation part of the heart english dutch    translation part of the heart english dutch    translation part-time agriculture english dutch    translation part-time agriculture english dutch    translation part-time employment english dutch    translation part-time employment english dutch    translation part-time farming english dutch    translation part-time farming english dutch    translation part-time job english dutch    translation part-time job english dutch    translate "part-time work" into dutch     translate "part-time work" into dutch     translation partly nationalised undertaking english dutch    translation partly nationalised undertaking english dutch    translate "partly nationalized undertaking" into dutch     translate "partly nationalized undertaking" into dutch     translation sell vehicle parts english dutch    translation sell vehicle parts english dutch    translate "selling vehicle parts" in dutch     translate "selling vehicle parts" in dutch     translation temple english dutch    translation temple english dutch    --inner part (anglais-francais)    --inner part (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'inner part' -> inner part | Inner part of cartilaginous portion of auditory canal | inner woody part of flax | inner lining | inner planking | inner plating | part-time employment [ part-time | part-time job | part-time work | Part-time(ECLAS) ] | A rare genetic multiple congenital anomalies syndrome with characteristics of second branchial arch anomalies (branchial cysts and fistulae), malformations of the outer, middle and inner ear associated with sensorineural, mixed or conductive hearing

Date index: 2021-02-21