Inverted flight switch    
Inverted flight switch    
Inverted flight accumulator    
Inverted flight accumulator    
Installing inverter    
Installing inverter    
Actual inverted halftone gravure    
Actual inverted halftone gravure    
Pre-flight actions for IFR flights    
Pre-flight actions for IFR flights    
Support flight check activities    
Support flight check activities    
Space navigation    
Space navigation    
Fire on powered aircraft while in flight    
Fire on powered aircraft while in flight    
Fall from aircraft in flight    
Fall from aircraft in flight    
Accident to powered aircraft in flight    
Accident to powered aircraft in flight    
Mania with mood-congruent psychotic symptoms    
Mania with mood-congruent psychotic symptoms    
Acute crisis reaction    
Acute crisis reaction    
Flight    
Flight    
Converter    
Converter    
Invert sugar    
Invert sugar    
Change-over-switch    
Change-over-switch    
Outflow of capital    
Outflow of capital    
Intra-Community flight    
Intra-Community flight    
Emergency flight    
Emergency flight    
Internal flight    
Internal flight    

Translate "inverted flight" in dutch :

inverted flight switch, inverted flight accumulator, installing inverter, power inverter installation, install inverter, actual inverted halftone gravure, inverted halftone gravure, invert-halftone gravure, pre-flight actions for IFR flights, pre-flight checks for IFR flights, pre-flight procedures for IFR flights, preparation activities for IFR flights, support flight check activities, support flight checks to ensure safety of aircraft, assist in the conducting of flight checks, space navigation, manned space flight, space flight, space travel(GEMET), Space flight(STW), space flight(UNBIS), Fire on powered aircraft while in flight, Fall from aircraft in flight, Accident to powered aircraft in flight, Mania with mood-congruent psychotic symptoms, mood-incongruent psychotic symptoms, Manic stupor, Acute crisis reaction, reaction to stress, Combat fatigue Crisis state Psychic shock, flight, N.O.E, Nap-of-the-earth flight, Terrain flight, Converter, Inverter, Invertor, invert sugar, Change-over-switch, Converter, Selector switch, Switch, outflow of capital, flight of capital, intra-Community flight, emergency flight, internal flight -*- rugvluchtschakelaar, rugvluchtaccumulator, wisselrichters installeren, energieomvormers installeren, omvormers installeren, half-autotypische dieptedruk, procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten, procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten, helpen bij controles voor en tijdens de vlucht, ruimtevaart, bemande ruimtevlucht, ruimtevlucht, brand in aangedreven luchtvaartuig tijdens vlucht, val van luchtvaartuig in vlucht, ongeval met ruimtevaartuig in vlucht, Neventerm:, manie met, manische stupor, acute crisisreactie, acute reactie op stress, crisistoestand, oorlogsmoeheid (combat fatigue), psychische shock, Tactische vlucht, Wisselrichter, invertsuiker, Keuzeschakelaar, kapitaalvlucht, intracommunautaire vlucht, hulpvlucht, binnengrens, binnengrenzen

inverted flight switch

rugvluchtschakelaar
IATE - TRANSPORT | Land transport | Mechanical engineering
IATE - TRANSPORT | Land transport | Mechanical engineering


inverted flight accumulator

rugvluchtaccumulator
IATE - Natural and applied sciences | Electronics and electrical engineering
IATE - Natural and applied sciences | Electronics and electrical engineering


installing inverter | power inverter installation | fitting DC/AC inverter | install inverter

wisselrichters installeren | energieomvormers installeren | omvormers installeren
skill
Vaardigheid


actual inverted halftone gravure | inverted halftone gravure | invert-halftone gravure

half-autotypische dieptedruk
IATE - Culture and religion | Communications
IATE - Culture and religion | Communications


pre-flight actions for IFR flights | pre-flight checks for IFR flights | pre-flight procedures for IFR flights | preparation activities for IFR flights

procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten | procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten
knowledge
Kennis


support flight check activities | support flight checks to ensure safety of aircraft | assist in the conducting of flight checks | assist in the performance of in-flight and pre-flight checks

helpen bij controles voor en tijdens de vlucht
skill
Vaardigheid


space navigation [ manned space flight | space flight | space travel(GEMET) | Space flight(STW) | space flight(UNBIS) ]

ruimtevaart [ bemande ruimtevlucht | ruimtevlucht ]
48 TRANSPORT | MT 4826 air and space transport | BT1 space transport | RT astronautics [3606]
48 TRANSPORT | MT 4826 lucht- en ruimtevervoer | BT1 ruimtevervoer | RT ruimtevaartwetenschap [3606]


Fire on powered aircraft while in flight

brand in aangedreven luchtvaartuig tijdens vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 269682006
SNOMEDCT-BE (event) / 269682006


Fall from aircraft in flight

val van luchtvaartuig in vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 242228005
SNOMEDCT-BE (event) / 242228005


Accident to powered aircraft in flight

ongeval met ruimtevaartuig in vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 242195008
SNOMEDCT-BE (event) / 242195008


Definition: In addition to the clinical picture described in F30.1, delusions (usually grandiose) or hallucinations (usually of voices speaking directly to the patient) are present, or the excitement, excessive motor activity, and flight of ideas are so extreme that the subject is incomprehensible or inaccessible to ordinary communication. | Mania with:mood-congruent psychotic symptoms | mood-incongruent psychotic symptoms | Manic stupor

Omschrijving: Naast het klinische beeld beschreven onder F30.1, zijn er wanen (doorgaans van een grootheidskarakter) of hallucinaties (doorgaans van stemmen die zich direct tot de betrokkene richten) of zijn de opwinding, overmatige motorische activiteit en gedachtenvlucht zo extreem dat de betrokkene onbegrijpelijk is of ontoegankelijk voor normale communicatie. | Neventerm: | manie met | psychotische symptomen in overeenstemming met de stemming (stemmingscongruent) | manie met | psychotische symptomen niet in overeenstemming met de stemming (stemmingsincongruent) | manische stupor
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.2


Definition: A transient disorder that develops in an individual without any other apparent mental disorder in response to exceptional physical and mental stress and that usually subsides within hours or days. Individual vulnerability and coping capacity play a role in the occurrence and severity of acute stress reactions. The symptoms show a typically mixed and changing picture and include an initial state of daze with some constriction of the field of consciousness and narrowing of attention, inability to comprehend stimuli, and disorientation. This state may be followed either by further withdrawal from the surrounding situation (to the extent of a dissociative stupor - F44.2), or by agitation and over-activity (flight reaction or fugue). Autonomic signs of panic anxiety (tachycardia, sweating, flushing) are commonly present. The symptoms usually appear within minutes of the impact of the stressful stimulus or event, and disappear within two to three days (often within hours). Partial or complete amnesia (F44.0) for the episode may be present. If the symptoms persist, a change in diagnosis should be considered. | Acute:crisis reaction | reaction to stress | Combat fatigue Crisis state Psychic shock

Omschrijving: Een voorbijgaande stoornis die zich ontwikkelt bij iemand zonder enige andere duidelijke psychische stoornis in antwoord op buitengewone fysieke- en mentale stress en die doorgaans in uren tot dagen verdwijnt. Individuele kwetsbaarheid en weerstand spelen een rol bij het voorkomen en de ernst van acute stressreacties. De symptomen vertonen een karakteristiek gemengd- en wisselend beeld en omvatten een beginstadium van 'verdoving' met enige bewustzijnsvernauwing en verenging van aandacht, onvermogen prikkels te begrijpen en desoriëntatie. Deze toestand kan gevolgd worden door hetzij verdere terugtrekking uit de situatie (tot dissociatieve stupor toe - F44.2) of door agitatie en hyperactiviteit (vluchtreactie of fugue). Autonome tekenen van panische angst (tachycardie, zweten, blozen) zijn gewoonlijk aanwezig. De symptomen verschijnen doorgaans binnen minuten na de inwerking van de stressveroorzakende prikkel of gebeurtenis en verdwijnen in twee tot drie dagen (dikwijls in uren). Er kan gedeeltelijke of volledige amnesie (F44.0) voor de episode zijn. Indien de symptomen aanhouden, dient een andere diagnose (en aanpak) te worden overwogen. | Neventerm: | acute crisisreactie | acute reactie op stress | crisistoestand | oorlogsmoeheid (combat fatigue) | psychische shock
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.0


flight | N.O.E | Nap-of-the-earth flight | Terrain flight

Tactische vlucht
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


Converter | Inverter | Invertor

Wisselrichter
défense | électricité
défense | électricité


invert sugar

invertsuiker | mengsel van gelijke delen druivesuiker en vruchtesuiker
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


Change-over-switch | Converter | Inverter | Selector switch | Switch

Keuzeschakelaar
défense | électricité
défense | électricité


outflow of capital [ flight of capital ]

kapitaalvlucht
24 FINANCE | MT 2421 free movement of capital | BT1 capital movement | BT2 free movement of capital | RT tax avoidance [2446]
24 FINANCIËN | MT 2421 vrij verkeer van kapitaal | BT1 kapitaalbeweging | BT2 vrij verkeer van kapitaal | RT belastingvlucht [2446]


intra-Community flight

intracommunautaire vlucht
European union & communities
Droit communautaire (Communautés européennes)


emergency flight

hulpvlucht
European union & communities | Law, legislation & jurisprudence | Politics
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


internal flight

binnengrens | binnengrenzen
European union & communities | Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)
Anderen hebben gezocht naar : translate "accident to powered" in dutch     translate "accident to powered" in dutch     translation fire on powered english dutch    translation fire on powered english dutch    translation actual inverted english dutch    translation actual inverted english dutch    translate "aircraft in flight" into dutch     translate "aircraft in flight" into dutch     translate "flight" in dutch     translate "flight" in dutch     translation over-activity flight english dutch    translation over-activity flight english dutch    translate "capital flight" in dutch     translate "capital flight" in dutch     translate "emergency flight" in dutch     translate "emergency flight" in dutch     translation for ifr flights english dutch    translation for ifr flights english dutch    translate "installing inverter" in dutch     translate "installing inverter" in dutch     translation internal english dutch    translation internal english dutch    translate "internal flight" into dutch     translate "internal flight" into dutch     translation intra-community flight english dutch    translation intra-community flight english dutch    translation invert english dutch    translation invert english dutch    translation inverted english dutch    translation inverted english dutch    translation inverted flight english dutch    translation inverted flight english dutch    translate "manned space flight" into dutch     translate "manned space flight" into dutch     translation support flight english dutch    translation support flight english dutch    translate "while in flight" in dutch     translate "while in flight" in dutch     translation acute crisis reaction english dutch    translation acute crisis reaction english dutch    translate "change-over-switch" into dutch     translate "change-over-switch" into dutch     translate "converter" in dutch     translate "converter" in dutch     translate "fall from aircraft in flight" into dutch     translate "fall from aircraft in flight" into dutch     translation inverter english dutch    translation inverter english dutch    translate "invertor" in dutch     translate "invertor" in dutch     translate "mania with mood-congruent psychotic symptoms" in dutch     translate "mania with mood-congruent psychotic symptoms" in dutch     translate "manic stupor" in dutch     translate "manic stupor" in dutch     translate "nap-of-the-earth flight" into dutch     translate "nap-of-the-earth flight" into dutch     translate "selector switch" in dutch     translate "selector switch" in dutch     translation space flight english dutch    translation space flight english dutch    translation switch english dutch    translation switch english dutch    translate "terrain flight" into dutch     translate "terrain flight" into dutch     translation actual inverted halftone gravure english dutch    translation actual inverted halftone gravure english dutch    translate "fitting dc ac inverter" into dutch     translate "fitting dc ac inverter" into dutch     translation flight of capital english dutch    translation flight of capital english dutch    translation install inverter english dutch    translation install inverter english dutch    translate "invert sugar" in dutch     translate "invert sugar" in dutch     translate "invert-halftone gravure" in dutch     translate "invert-halftone gravure" in dutch     translation inverted flight accumulator english dutch    translation inverted flight accumulator english dutch    translate "inverted flight switch" in dutch     translate "inverted flight switch" in dutch     translation inverted halftone gravure english dutch    translation inverted halftone gravure english dutch    translation mood-incongruent psychotic symptoms english dutch    translation mood-incongruent psychotic symptoms english dutch    translate "outflow of capital" into dutch     translate "outflow of capital" into dutch     translation power inverter installation english dutch    translation power inverter installation english dutch    translate "pre-flight actions for ifr flights" into dutch     translate "pre-flight actions for ifr flights" into dutch     translation pre-flight checks for ifr flights english dutch    translation pre-flight checks for ifr flights english dutch    translation pre-flight procedures for ifr flights english dutch    translation pre-flight procedures for ifr flights english dutch    translate "preparation activities for ifr flights" in dutch     translate "preparation activities for ifr flights" in dutch     translation reaction to stress english dutch    translation reaction to stress english dutch    translate "space navigation" in dutch     translate "space navigation" in dutch     translate "space travel" in dutch     translate "space travel" in dutch     translation support flight check activities english dutch    translation support flight check activities english dutch    --inverted flight (anglais-francais)    --inverted flight (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'inverted flight' -> inverted flight switch | inverted flight accumulator | installing inverter | power inverter installation | fitting DC/AC inverter | install inverter | actual inverted halftone gravure | inverted halftone gravure | invert-halftone gravure | pre-flight actions for IFR flights | pre-flight checks for IFR flights | pre-flight procedures for IFR flights | preparation activities for IFR flights

Date index: 2021-03-18