Flight simulation training device    
Flight simulation training device    
Synthetic Flight Examiner    
Synthetic Flight Examiner    
Synthetic Flight Instructor    
Synthetic Flight Instructor    

Translate "synthetic flight instruction" into dutch :

TERMINOLOGIE
flight simulation training device, ground flying trainer, synthetic flight trainer, synthetic training device, FSTD, STD, Synthetic Flight Examiner, SFE, Synthetic Flight Instructor, SFI -*- vluchtnabootsingsinstrument, examinator voor synthetisch vliegen, SFE, instructeur voor synthetisch vliegen, SFI

flight simulation training device | ground flying trainer | synthetic flight trainer | synthetic training device | FSTD [Abbr.] | STD [Abbr.]

vluchtnabootsingsinstrument
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


Synthetic Flight Examiner | SFE [Abbr.]

examinator voor synthetisch vliegen | SFE [Abbr.]
IATE - TRANSPORT | EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS | EDUCATION AND COMMUNICATIONS
IATE - TRANSPORT | EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS | EDUCATION AND COMMUNICATIONS


Synthetic Flight Instructor | SFI [Abbr.]

instructeur voor synthetisch vliegen | SFI [Abbr.]
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Provision FCL.905.SFI(a) in Part-FCL stipulates that the privileges of an SFI are to carry out synthetic flight instruction, within the relevant aircraft category, for: ‘(a) the issue, revalidation and renewal of an IR, provided that he/she holds or has held an IR in the relevant aircraft category and has completed an IRI training course’, and (IRI) course.

Volgens punt FCL.905.SFI, onder a), van deel-FCL zijn de bevoegdheden van een SFI het uitvoeren van instructie op een vluchtsimulator binnen de betreffende luchtvaartuigcategorie, voor: a) de afgifte, verlenging en hernieuwde afgifte van een IR, op voorwaarde dat hij/zij houder is of is geweest van een IR in de betreffende luchtvaartuigcategorie en een IRI-opleiding heeft afgerond.


In addition, the UK identified an inconsistency in Part-FCL as the Synthetic Flight Examiner (SFE), who must hold an SFI certificate, will have the privilege to conduct assessments of competence for the issue, revalidation or renewal of an SFI certificate but, at the same time, will not be allowed to instruct these SFIs.

Daarnaast stelde het VK een tegenstrijdigheid in deel-FCL vast: de examinator vluchtsimulator (SFE), die houder van een SFI-certificaat moet zijn, zal bevoegd zijn om de vakbekwaamheid te beoordelen voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een SFI-certificaat, maar zal tegelijkertijd niet bevoegd zijn om aan deze SFI’s les te geven.


Provision FCL.905.SFI Annex I to Regulation (EU) No 1178/2011 establishes the privileges of the Synthetic Flight Instructor (SFI) and does not allow the SFI to provide instruction to applicants for the SFI certificate.

Volgens punt FCL.905.SFI van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1178/2011, waarin de bevoegdheden van de instructeur vluchtsimulator (SFI) worden vastgesteld, mag de SFI geen instructie geven aan kandidaten voor een SFI-certificaat.


Flight and synthetic flight instruction must be given by appropriately qualified instructors, who have the following qualifications:

Vlieginstructie en instructie voor synthetische vluchttrainingstoestellen moet worden gegeven door toepasselijk gekwalificeerde instructeurs, die over de volgende kwalificaties beschikken:


the training course must comprise a breakdown of theoretical knowledge and practical flight instruction (including synthetic training), if applicable.

de opleidingscursus moet zijn onderverdeeld in theoretische kennis en praktische vlieginstructie (o.a. met een synthetisch vluchttrainingstoestel), voor zover van toepassing.
Anderen hebben gezocht naar : translate "flight" into dutch     translate "flight" into dutch     translation flight and synthetic english dutch    translation flight and synthetic english dutch    translation flight and synthetic flight instruction english dutch    translation flight and synthetic flight instruction english dutch    translate "synthetic" into dutch     translate "synthetic" into dutch     translation synthetic flight english dutch    translation synthetic flight english dutch    translate "synthetic flight instructor" into dutch     translate "synthetic flight instructor" into dutch     translation allowed to instruct english dutch    translation allowed to instruct english dutch    translate "practical flight" into dutch     translate "practical flight" into dutch     translation carry out synthetic english dutch    translation carry out synthetic english dutch    translation carry out synthetic flight instruction english dutch    translation carry out synthetic flight instruction english dutch    translate "instruction including synthetic" into dutch     translate "instruction including synthetic" into dutch     translate "out synthetic flight" in dutch     translate "out synthetic flight" in dutch     translate "practical flight instruction" in dutch     translate "practical flight instruction" in dutch     translation provide instruction english dutch    translation provide instruction english dutch    translate "synthetic flight instruction" in dutch     translate "synthetic flight instruction" in dutch     translate "synthetic flight examiner" in dutch     translate "synthetic flight examiner" in dutch     translation flight simulation training device english dutch    translation flight simulation training device english dutch    translate "ground flying trainer" into dutch     translate "ground flying trainer" into dutch     translate "synthetic flight trainer" into dutch     translate "synthetic flight trainer" into dutch     translate "synthetic training device" in dutch     translate "synthetic training device" in dutch     --synthetic flight instruction (anglais-francais)    --synthetic flight instruction (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'synthetic flight instruction' -> flight simulation training device | ground flying trainer | synthetic flight trainer | synthetic training device | FSTD [Abbr.] | STD [Abbr.] | Synthetic Flight Examiner | SFE [Abbr.] | Synthetic Flight Instructor | SFI [Abbr.]

Date index: 2021-03-31