Examen pratique de chasse    
Examen pratique de chasse    
Examen pratique de chasse    
Examen pratique    
Examen pratique    
Examen pratique    
Poche d’examen mammaire pratiqué par l’utilisatrice    
Poche d’examen mammaire pratiqué par l’utilisatrice    
Poche d’examen mammaire pratiqué par l’utilisatrice    
Examen pour la pratique d'un sport    
Examen pour la pratique d'un sport    
Examen pour la pratique d'un sport    
Examen de contrôle pratiqué par le médecin conseil    
Examen de contrôle pratiqué par le médecin conseil    
Examen de contrôle pratiqué par le médecin conseil    
Restriction à la concurrence    
Restriction à la concurrence    
Restriction à la concurrence    
Infirmier de pratiques avancées    
Infirmier de pratiques avancées    
Infirmier de pratiques avancées    
Enseignant-chercheur en soins infirmiers    
Enseignant-chercheur en soins infirmiers    
Enseignant-chercheur en soins infirmiers    
Pratiques d’abattage cacher    
Pratiques d’abattage cacher    
Pratiques d’abattage cacher    
Aphonie    
Aphonie    
Aphonie    
Admission à l'examen    
Admission à l'examen    
Admission à l'examen    
Libre pratique    
Libre pratique    
Libre pratique    
Bonne pratique    
Bonne pratique    
Bonne pratique    
Code de bonne pratique    
Code de bonne pratique    
Code de bonne pratique    
Certificat d'enseignement pratique    
Certificat d'enseignement pratique    
Certificat d'enseignement pratique    
AI    
AI    
AI    
Cystoscopie    
Cystoscopie    
Cystoscopie    
Gonioscopie    
Gonioscopie    
Gonioscopie    
Examen cantonal    
Examen cantonal    
Examen cantonal    
Artériographie    
Artériographie    
Artériographie    
DICP    
DICP    
DICP    
DADP    
DADP    
DADP    

Comment traduire "examen pratique" en néerlandais :

TERMINOLOGIE
examen pratique de chasse, examen pratique, poche d’examen mammaire pratiqué par l’utilisatrice, Examen pour la pratique d'un sport, examen de contrôle pratiqué par le médecin conseil, restriction à la concurrence, concurrence déloyale, concurrence illicite, concurrence imparfaite, distorsion de la concurrence, pratique commerciale abusive, pratique commerciale déloyale, pratique commerciale discriminatoire, pratique commerciale restrictive, infirmier de pratiques avancées, infirmier spécialiste clinique, enseignant-chercheur en soins infirmiers, pratiques d’abattage cacher, pratiques d’abattage casher, pratiques d’abattage kasher, Aphonie, Dysphonie, psychogène, admission à l'examen, condition d'admission à l'examen, libre pratique, mise en libre pratique, bonne pratique, meilleure pratique, code de bonne pratique, certificat d'enseignement pratique, AI, cystoscopie, examen visuel interne de la vessie, gonioscopie, examen cantonal, artériographie, examen radiologique des artères, DICP, DADP -*- praktisch jachtexamen, praktisch examen, kussen voor borstzelfonderzoek, sportkeuring, controleonderzoek door de geneesheer-adviseur, concurrentiebeperking, concurrentievervalsing, discriminerende handelspraktijk, oneerlijke concurrentie, oneerlijke handelspraktijk, ongeoorloofde concurrentie, onvolkomen concurrentie, onzuivere concurrentie, restrictieve handelspraktijk, wederrechtelijke handelspraktijk, nurse practitioner, verpleegkundig specialist, hoofdverpleger, leidinggevend verpleegkundige, docente verpleegkunde hoger onderwijs, docent verpleegkunde hoger onderwijs, lector verpleegkunde, praktijken voor koosjer slachten, Neventerm:, psychogene afonie, psychogene dysfonie, toelating tot het examen, toelatingsvoorwaarde voor examen, vrij verkeer, in het vrije verkeer brengen, best practice (nom), goede praktijk (nom), good practice (nom), code voor goede praktijken, getuigschrift van praktisch onderricht, AI, cystoscopie, onderzoek van de blaas, gonioscopie, bezichtiging van de oogkamerhoek, Kantonnaal examen (élément), arteriografie, foto van de slagaders, DICP, BPIC, DADP, BH

examen pratique de chasse

praktisch jachtexamen
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT


examen pratique

praktisch examen
adm/droit/économie automobile art. 38/art. 5, I, 2
adm/droit/économie automobile art. 38/art. 5, I, 2


poche d’examen mammaire pratiqué par l’utilisatrice

kussen voor borstzelfonderzoek
SNOMEDCT-BE (physical object) / 467728007
SNOMEDCT-BE (physical object) / 467728007


Examen pour la pratique d'un sport

sportkeuring
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z02.5
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z02.5


Comité consulatif pour l'examen des pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes | Comité consultatif relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes

Raadgevend Comité inzake oneerlijke tariefpraktijken in het vervoer over zee
IATE - TRANSPORT | FINANCE | European construction
IATE - TRANSPORT | FINANCE | European construction


examen de contrôle pratiqué par le médecin conseil

controleonderzoek door de geneesheer-adviseur
IATE - Health
IATE - Health


restriction à la concurrence [ concurrence déloyale | concurrence illicite | concurrence imparfaite | distorsion de la concurrence | pratique commerciale abusive | pratique commerciale déloyale | pratique commerciale discriminatoire | pratique commerciale restrictive ]

concurrentiebeperking [ concurrentievervalsing | discriminerende handelspraktijk | oneerlijke concurrentie | oneerlijke handelspraktijk | ongeoorloofde concurrentie | onvolkomen concurrentie | onzuivere concurrentie | restrictieve handelspraktijk | wederrechtelijke handelspraktijk ]
40 ENTREPRISE ET CONCURRENCE | MT 4031 concurrence | NT1 accord de prix | NT1 autolimitation | NT1 dumping | NT1 monopole | NT2 monopole d'achat | NT2 monopole d'État | NT2 monopole d'importation | NT1 obligation de non-concurrence | NT1 oligopo
40 ONDERNEMING EN CONCURRENTIE | MT 4031 concurrentie | NT1 concurrentiebeding | NT1 dumping | NT1 machtspositie | NT1 misleidende reclame | NT1 monopolie | NT2 aankoopmonopolie | NT2 invoermonopolie | NT2 staatsmonopolie | NT1 oligopolie | NT1


infirmier de pratiques avancées | infirmier spécialiste clinique | infirmier de pratique avancée/infirmière de pratique avancée | infirmier praticien/infirmière praticienne

nurse practitioner | verpleegkundig specialist | hoofdverpleger | leidinggevend verpleegkundige
Professions intellectuelles et scientifiques
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


enseignant-chercheur en soins infirmiers | enseignant-chercheur en soins infirmiers et en pratiques avancées en soins infirmiers | enseignant-chercheur en soins infirmiers et en pratiques avancées en soins infirmiers/enseignante-chercheuse en soins infirmiers et en pratiques avancées en soins infirmiers | enseignant-chercheur en soins infirmiers/enseignante-chercheuse en soins infirmiers

docente verpleegkunde hoger onderwijs | docent verpleegkunde hoger onderwijs | lector verpleegkunde
Professions intellectuelles et scientifiques
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


pratiques d’abattage cacher | pratiques d’abattage casher | pratiques d’abattage kasher

praktijken voor koosjer slachten
Savoir
Kennis


Définition: Dans les formes les plus fréquentes de ces troubles, il existe une perte de la capacité à bouger une partie ou la totalité d'un membre ou de plusieurs membres. Les manifestations de ce trouble peuvent ressembler à celles de pratiquement toutes les formes d'ataxie, d'apraxie, d'akinésie, d'aphonie, de dysarthrie, de dyskinésie, de convulsions ou de paralysie. | Aphonie | Dysphonie | psychogène

Omschrijving: Bij de meest voorkomende vormen is er verlies van het vermogen een lidmaat of ledematen geheel of gedeeltelijk te bewegen. Er kan een sterke overeenkomst bestaan met bijna elke vorm van ataxie, apraxie, akinesie, afonie, dysartrie, dyskinesie, attaque of verlamming. | Neventerm: | psychogene afonie | psychogene dysfonie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F44.4
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F44.4


Définition: Présence d'une élévation de l'humeur hors de proportion avec la situation du sujet, pouvant aller d'une jovialité insouciante à une agitation pratiquement incontrôlable. Cette élation s'accompagne d'une augmentation d'énergie, entraînant une hyperactivité, un désir de parler, et une réduction du besoin de sommeil. L'attention ne peut être soutenue et il existe souvent une distractibilité importante. Le sujet présente souvent une augmentation de l'estime de soi avec idées de grandeur et surestimation de ses capacités. La levée des inhibitions sociales normales peut entraîner des conduites imprudentes, déraisonnables, inappropriées ou déplacées.

Omschrijving: De stemmingsverhoging is niet in overeenstemming met de omstandigheden van de betrokkene en kan variëren van zorgeloze jovialiteit tot vrijwel onbeheersbare opwinding. De euforie gaat gepaard met toegenomen energie, leidend tot hyperactiviteit, spreekdrang en een verminderde behoefte aan slaap. De aandacht kan niet lang vastgehouden worden en er is dikwijls een opvallend verhoogde afleidbaarheid. Het zelfgevoel is vaak verhoogd met grootheidsideeën en te groot zelfvertrouwen. Verlies van normale sociale remmingen kan uitlopen op gedrag dat roekeloos is, onbezonnen of onnatuurlijk en niet passend bij de omstandigheden.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.1
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.1


admission à l'examen [ condition d'admission à l'examen ]

toelating tot het examen [ toelatingsvoorwaarde voor examen ]
32 ÉDUCATION ET COMMUNICATION | MT 3216 organisation de l'enseignement | BT1 examen | BT2 travail scolaire
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3216 organisatie van het onderwijs | BT1 schoolexamen | BT2 schoolwerk


libre pratique [ mise en libre pratique ]

vrij verkeer [ in het vrije verkeer brengen ]
20 ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX | MT 2011 politique tarifaire | BT1 régime douanier de l'UE | RT importation [2016] | produit originaire [2021]
20 ECONOMIE, VERKEER EN HANDELSVERKEER | MT 2011 tariefbeleid | BT1 EU-douanestelsel | RT invoer [2016] | product van oorsprong [2021]


bonne pratique | meilleure pratique

best practice (nom) | goede praktijk (nom) | good practice (nom)
gestion > audit ; qualité
gestion | audit ; qualité


code de bonne pratique

code voor goede praktijken
adm/droit/économie|sciences/technique travaux art. 16/L 217
adm/droit/économie|sciences/technique travaux art. 16/L 217


certificat d'enseignement pratique

getuigschrift van praktisch onderricht
adm/droit/économie enseignement|automobile art. 13, § 6
adm/droit/économie enseignement|automobile art. 13, § 6


Index analytique: Guide des règles et pratiques du GATT 1947-1994 [ AI ]

Analytical Index:Guide to GATT Law and Practice 1947-1994 [ AI ]
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


table d’examen/de traitement sur secteur

aangedreven onderzoekstafel en/of behandeltafel op netvoeding
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469004009
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469004009


unité de traitement/d’examen ORL

nko-onderzoekssysteem en/of nko-behandelingssysteem
SNOMEDCT-BE (physical object) / 468289004
SNOMEDCT-BE (physical object) / 468289004


cystoscopie | examen visuel interne de la vessie

cystoscopie | onderzoek van de blaas
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


gonioscopie | méthode d'examen (utilisée dans l'exploration du glaucome)

gonioscopie | bezichtiging van de oogkamerhoek
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


examen cantonal

Kantonnaal examen (élément)
enseignement
enseignement


artériographie | examen radiologique des artères

arteriografie | foto van de slagaders
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


examen d'admission aux études universitaires de premier cycle

Bijzonder toelatingsexamen tot universitaire studies van de 1e cyclus (élément)
enseignement
enseignement


Décision sur l'examen de la publication du Centre d'information ISO/CEI [ DICP ]

Besluit inzake het onderzoek van de publikatie van het ISO/IEC-informatiecentrum [ DICP | BPIC ]
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


Décision sur l'examen de l'article 17.6 de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 [ DADP ]

Besluit inzake de herziening van artikel 17,lid 6,van de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994 [ DADP | BH ]
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Cette procédure consiste au moins en une formation facultative, un examen théorique et un examen pratique obligatoires.

Deze bestaat minstens uit een facultatieve opleiding, een verplicht theoretisch examen en een verplicht praktisch examen.


REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 6 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant les membres de la commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique du permis de conduire

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - 6 JULI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs


Le candidat au permis de conduire B qui a réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans ou en a été dispensé en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, qui a au moins l'âge de 18 ans, et qui a suivi 30 heures d'enseignement pratique à la conduite dans une école de conduite agréée, peut se présenter directement à l'examen pratique.

De kandidaat voor het rijbewijs van categorie B die sinds minder dan drie jaar geslaagd is voor het theoretisch examen of ervan vrijgesteld is krachtens artikel 28 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, die minstens 18 jaar oud is, en die 30 uur praktisch rijonderricht heeft gevolgd in een erkende rijschool, kan het praktisch examen rechtstreeks afleggen.


"Les normes et recommandations ont pour but de déterminer des règles pratiques concernant la déontologie, le stage, l'examen pratique d'aptitude, la formation permanente, la profession ou l'organisation de l'Institut.

"De normen en aanbevelingen hebben tot doel praktische regels te bepalen inzake de plichtenleer, de stage, het praktisch bekwaamheidsexamen, de permanente vorming, het beroep of de werking van het Instituut.


«examen»: une procédure visant à vérifier les compétences d’un conducteur de train ou d’un candidat conducteur de train conformément à la directive 2007/59/CE par un ou plusieurs moyens, comme un examen écrit, un examen oral ou un examen pratique.

d) „examen”: het proces waarbij op één of meerdere manieren, zoals schriftelijk, mondeling en praktisch, de bekwaamheid van een treinbestuurder of kandidaat-treinbestuurder wordt geverifieerd overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG.
Anderen hebben gezocht naar : traduction décision sur l'examen français néerlandais    traduction décision sur l'examen français néerlandais    traduction décision sur l'examen français néerlandais    examen en néerlandais     examen en néerlandais     examen en néerlandais     traduction de "admission à l'examen" en néerlandais     traduction de "admission à l'examen" en néerlandais     traduction de "admission à l'examen" en néerlandais     traduction bonne pratique français néerlandais    traduction bonne pratique français néerlandais    traduction bonne pratique français néerlandais    traduction celles de pratiquement français néerlandais    traduction celles de pratiquement français néerlandais    traduction celles de pratiquement français néerlandais    traduction de "certificat d'enseignement pratique" en néerlandais     traduction de "certificat d'enseignement pratique" en néerlandais     traduction de "certificat d'enseignement pratique" en néerlandais     traduction consulatif pour l'examen français néerlandais    traduction consulatif pour l'examen français néerlandais    traduction consulatif pour l'examen français néerlandais    traduction contrôle pratiqué français néerlandais    traduction contrôle pratiqué français néerlandais    traduction contrôle pratiqué français néerlandais    d'échec à l'examen en néerlandais     d'échec à l'examen en néerlandais     d'échec à l'examen en néerlandais     d'échec à l'examen pratique en néerlandais     d'échec à l'examen pratique en néerlandais     d'échec à l'examen pratique en néerlandais     traduction directement à l'examen pratique français néerlandais    traduction directement à l'examen pratique français néerlandais    traduction directement à l'examen pratique français néerlandais    d’examen mammaire pratiqué en néerlandais     d’examen mammaire pratiqué en néerlandais     d’examen mammaire pratiqué en néerlandais     Comment traduire "examen pratique" en néerlandais     Comment traduire "examen pratique" en néerlandais     Comment traduire "examen pratique" en néerlandais     traduction heures d'enseignement pratique français néerlandais    traduction heures d'enseignement pratique français néerlandais    traduction heures d'enseignement pratique français néerlandais    Comment traduire "infirmier de pratique" en néerlandais     Comment traduire "infirmier de pratique" en néerlandais     Comment traduire "infirmier de pratique" en néerlandais     l'examen en néerlandais     l'examen en néerlandais     l'examen en néerlandais     l'examen de l'article en néerlandais     l'examen de l'article en néerlandais     l'examen de l'article en néerlandais     traduction de "l'examen des pratiques" en néerlandais     traduction de "l'examen des pratiques" en néerlandais     traduction de "l'examen des pratiques" en néerlandais     Comment traduire "l'examen pratique" en néerlandais     Comment traduire "l'examen pratique" en néerlandais     Comment traduire "l'examen pratique" en néerlandais     libre pratique en néerlandais     libre pratique en néerlandais     libre pratique en néerlandais     traduction de "méthode d'examen" en néerlandais     traduction de "méthode d'examen" en néerlandais     traduction de "méthode d'examen" en néerlandais     traduction poche d’examen français néerlandais    traduction poche d’examen français néerlandais    traduction poche d’examen français néerlandais    traduction pour la pratique français néerlandais    traduction pour la pratique français néerlandais    traduction pour la pratique français néerlandais    traduction pratiques français néerlandais    traduction pratiques français néerlandais    traduction pratiques français néerlandais    traduction de "règles et pratiques" en néerlandais     traduction de "règles et pratiques" en néerlandais     traduction de "règles et pratiques" en néerlandais     réussi l'examen en néerlandais     réussi l'examen en néerlandais     réussi l'examen en néerlandais     traduction table d’examen français néerlandais    traduction table d’examen français néerlandais    traduction table d’examen français néerlandais    traduction une agitation pratiquement français néerlandais    traduction une agitation pratiquement français néerlandais    traduction une agitation pratiquement français néerlandais    traduction unité de traitement d’examen français néerlandais    traduction unité de traitement d’examen français néerlandais    traduction unité de traitement d’examen français néerlandais    aphonie en néerlandais     aphonie en néerlandais     aphonie en néerlandais     dysphonie en néerlandais     dysphonie en néerlandais     dysphonie en néerlandais     traduction artériographie français néerlandais    traduction artériographie français néerlandais    traduction artériographie français néerlandais    code de bonne pratique en néerlandais     code de bonne pratique en néerlandais     code de bonne pratique en néerlandais     traduction concurrence déloyale français néerlandais    traduction concurrence déloyale français néerlandais    traduction concurrence déloyale français néerlandais    traduction concurrence illicite français néerlandais    traduction concurrence illicite français néerlandais    traduction concurrence illicite français néerlandais    traduction concurrence imparfaite français néerlandais    traduction concurrence imparfaite français néerlandais    traduction concurrence imparfaite français néerlandais    traduction condition d'admission à l'examen français néerlandais    traduction condition d'admission à l'examen français néerlandais    traduction condition d'admission à l'examen français néerlandais    cystoscopie en néerlandais     cystoscopie en néerlandais     cystoscopie en néerlandais     distorsion de la concurrence en néerlandais     distorsion de la concurrence en néerlandais     distorsion de la concurrence en néerlandais     traduction de "enseignant-chercheur en soins infirmiers" en néerlandais     traduction de "enseignant-chercheur en soins infirmiers" en néerlandais     traduction de "enseignant-chercheur en soins infirmiers" en néerlandais     traduction examen cantonal français néerlandais    traduction examen cantonal français néerlandais    traduction examen cantonal français néerlandais    examen pratique de chasse en néerlandais     examen pratique de chasse en néerlandais     examen pratique de chasse en néerlandais     Comment traduire "examen radiologique des artères" en néerlandais     Comment traduire "examen radiologique des artères" en néerlandais     Comment traduire "examen radiologique des artères" en néerlandais     traduction gonioscopie français néerlandais    traduction gonioscopie français néerlandais    traduction gonioscopie français néerlandais    infirmier de pratique avancée infirmière de pratique avancée en néerlandais     infirmier de pratique avancée infirmière de pratique avancée en néerlandais     infirmier de pratique avancée infirmière de pratique avancée en néerlandais     infirmier de pratiques avancées en néerlandais     infirmier de pratiques avancées en néerlandais     infirmier de pratiques avancées en néerlandais     traduction infirmier praticien infirmière praticienne français néerlandais    traduction infirmier praticien infirmière praticienne français néerlandais    traduction infirmier praticien infirmière praticienne français néerlandais    traduction infirmier spécialiste clinique français néerlandais    traduction infirmier spécialiste clinique français néerlandais    traduction infirmier spécialiste clinique français néerlandais    meilleure pratique en néerlandais     meilleure pratique en néerlandais     meilleure pratique en néerlandais     traduction mise en libre pratique français néerlandais    traduction mise en libre pratique français néerlandais    traduction mise en libre pratique français néerlandais    traduction pratique commerciale abusive français néerlandais    traduction pratique commerciale abusive français néerlandais    traduction pratique commerciale abusive français néerlandais    Comment traduire "pratique commerciale discriminatoire" en néerlandais     Comment traduire "pratique commerciale discriminatoire" en néerlandais     Comment traduire "pratique commerciale discriminatoire" en néerlandais     traduction pratique commerciale déloyale français néerlandais    traduction pratique commerciale déloyale français néerlandais    traduction pratique commerciale déloyale français néerlandais    traduction pratique commerciale restrictive français néerlandais    traduction pratique commerciale restrictive français néerlandais    traduction pratique commerciale restrictive français néerlandais    traduction pratiques d’abattage cacher français néerlandais    traduction pratiques d’abattage cacher français néerlandais    traduction pratiques d’abattage cacher français néerlandais    traduction pratiques d’abattage casher français néerlandais    traduction pratiques d’abattage casher français néerlandais    traduction pratiques d’abattage casher français néerlandais    pratiques d’abattage kasher en néerlandais     pratiques d’abattage kasher en néerlandais     pratiques d’abattage kasher en néerlandais     traduction psychogène français néerlandais    traduction psychogène français néerlandais    traduction psychogène français néerlandais    traduction restriction à la concurrence français néerlandais    traduction restriction à la concurrence français néerlandais    traduction restriction à la concurrence français néerlandais    table d’examen de traitement sur secteur en néerlandais     table d’examen de traitement sur secteur en néerlandais     table d’examen de traitement sur secteur en néerlandais     unité de traitement d’examen orl en néerlandais     unité de traitement d’examen orl en néerlandais     unité de traitement d’examen orl en néerlandais     --examen pratique (french-english)    --examen pratique (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.nl (v4.0.br)

examen pratique -> examen pratique de chasse | examen pratique | poche d’examen mammaire pratiqué par l’utilisatrice | Examen pour la pratique d'un sport | Comité consulatif pour l'examen des pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes | Comité consultatif relatif aux pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimes

Date index: 2020-12-25