Approach    
Approach    

Translate "APPR" in dutch :

TERMINOLOGIE
Approach, APPR -*- Naderen, Nadering

Approach | APPR [Abbr.]

Naderen [Abbr.] | Nadering [Abbr.]
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
During the first 3 years 2008-2010 of the 2nd trading period, on aggregate, operators surrendered mostly allowances (EUAs) (appr. 95%) to cover their emissions.

Gedurende de eerste drie jaren (2008-2010) van de tweede handelsperiode hebben de exploitanten, door de bank genomen, hoofdzakelijk gebruik gemaakt van emissierechten (EUA's) om hun emissies te dekken (ongeveer 95 %).


The remaining (appr. 5%) of their surrendering obligation was met with Certified Emission Reductions (CERs) and/or Emission Reduction Units (ERUs).

Voor het restant (ongeveer 5 %) werden gecertificeerde emissiereducties (CER's) en/of emissiereductie-eenheden (ERU's) ingeleverd.


The Agreement in question will have budgetary implications; the loss in customs revenues is estimated at appr. 4,96 Mio € (net amount after deduction of collection costs).

De Overeenkomst in kwestie zal budgettaire gevolgen hebben; het verlies aan douane-inkomsten wordt geraamd op ca. 4,96 miljoen euro (nettobedrag na aftrek van de inningskosten).


The remaining (appr. 5%) of their surrendering obligation was met with Certified Emission Reductions (CERs) and/or Emission Reduction Units (ERUs).

Voor het restant (ongeveer 5 %) werden gecertificeerde emissiereducties (CER's) en/of emissiereductie-eenheden (ERU's) ingeleverd.


During the first 3 years 2008-2010 of the 2nd trading period, on aggregate, operators surrendered mostly allowances (EUAs) (appr. 95%) to cover their emissions.

Gedurende de eerste drie jaren (2008-2010) van de tweede handelsperiode hebben de exploitanten, door de bank genomen, hoofdzakelijk gebruik gemaakt van emissierechten (EUA's) om hun emissies te dekken (ongeveer 95 %).