Tradurre "rilasciati dalla scuola" in olandese :

TERMINOLOGIE

passaggio dalla scuola elementare alla scuola media

overgang van de lagere naar de middelbare school
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
– Diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect)

– De diploma's afgegeven door het Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt (architect)


– Diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA)

– De diploma's afgegeven door de École spéciale d'architecture (architecte DESA)


– diplomi rilasciati dalla scuola provinciale superiore di architettura di Hasselt (architect);

– De diploma's afgegeven door het Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt (architect)


– Diplomi rilasciati dalla scuola di architettura dell'Istituto reale di tecnologia, dall'Istituto Chalmers di tecnologia e dall'Istituto di tecnologia dell'Università di Lund (arkitekt)

– De diploma's uitgereikt door de Arkitekturskolan van de Kungliga Tekniska Högskola, de Chalmers Tekniska Högskola en de Tekniska Högskola van de Lunds Universitet (arkitekt, master of architecture)


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
– Diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architecte ENSAIS))

– De diploma's die sinds 1955 zijn afgegeven door de afdeling architectuur van de École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (voormalige École nationale d'ingénieurs de Strasbourg) (architecte ENSAIS)


- i diplomi rilasciati dalla scuola speciale di architettura (architecte DESA);

- de diploma's, afgegeven door de speciale school voor architectuur (architecte DESA);


- i diplomi rilasciati dal 1955 dalla scuola nazionale superiore delle Arti e delle Industrie di Strasburgo (ex scuola nazionale di Ingegneria di Strasburgo), sezione Architettura (architetto ENSAIS);

- de diploma's die sinds 1955 zijn afgegeven door de afdeling architectuur van de »École nationale supérieure des Arts et Industries" te Straatsburg (voormalige »École nationale d'Ingénieurs" te Straatsburg) (architecte ENSAIS);
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "rilasciati dalla scuola" in olandese      


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'rilasciati dalla scuola' -> passaggio dalla scuola elementare alla scuola media

Date index: 2021-02-04
w