Tradurre "rivestimento speciale" in olandese :

TERMINOLOGIE
enterico rivestito | rivestimento speciale per capsule per l'intestino | addetta al rivestimento di cinghie trapezoidali | addetto al rivestimento di cinghie trapezoidali | addetto al rivestimento di cinghie di trasmissione | ciottolato di rivestimento | protezione di scarpata | rivestimento a cortina di pietra | rivestimento di pietre | rivestimento di sponda in pietra | scarpata rivestita | selciato di protezione | sponda inclinata rivestita | rivestimento mediante coltella | rivestimento mediante racla | rivestimento mediante spazzola | rivestimento di sicurezza | rivestimento isolante | rivestimento permanente | liquifilm | rivestimento liquido | epitelio | rivestimento con cellule ad uno o più strati | direttore di scuola speciale | direttrice di scuola speciale | commissione speciale | commissione speciale antimafia | commissione speciale antiterrorismo | prezzo ridotto | prezzi di saldo | prezzo promozionale | prezzo ribassato | prezzo scontato | prezzo speciale | tariffa promozionale | tariffa ridotta | tariffa speciale | giurisdizione d'eccezione | corte di sicurezza dello Stato | giurisdizione speciale | tribunale d'eccezione | tribunale speciale per la sicurezza dello stato | calcolare il costo del rivestimento | passaporto speciale -*- enteric-coated | van een mantel voorzien | coater v-riemen | coveraar v-snaren | coater v-snaren | coveraar V-riemen | steenglooiing | steenzetting | strijken met de luchtrakel | blijfvoering | liquifilm | epitheel | dekweefsel | directrice buitengewoon onderwijs | schoolleidster speciaal onderwijs | directeur buitengewoon onderwijs | directeur speciaal onderwijs | bijzondere commissie | gereduceerde prijs | gereduceerd tarief | korting | prijsafslag | promotieprijs | promotietarief | ristorno | speciaal tarief | speciale prijs | buitengewone rechtbank | buitengewone rechtspraak | kosten berekenen van bekleding | bijzonder paspoort

enterico rivestito | rivestimento speciale per capsule per l'intestino

enteric-coated | van een mantel voorzien
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


addetta al rivestimento di cinghie trapezoidali | addetto al rivestimento di cinghie trapezoidali | addetto al rivestimento di cinghie di trasmissione | addetto al rivestimento di cinghie trapezoidali/addetta al rivestimento di cinghie trapezoidali

coater v-riemen | coveraar v-snaren | coater v-snaren | coveraar V-riemen
Conduttori di impianti e macchinari e addetti al montaggio
Bedieningspersoneel van machines en installaties, assembleurs


ciottolato di rivestimento | protezione di scarpata | rivestimento a cortina di pietra | rivestimento di pietre | rivestimento di sponda in pietra | scarpata rivestita | selciato di protezione | sponda inclinata rivestita

steenglooiing | steenzetting
IATE - Building and public works
IATE - Building and public works


rivestimento mediante coltella | rivestimento mediante racla | rivestimento mediante spazzola

strijken met de luchtrakel
IATE - Technology and technical regulations
IATE - Technology and technical regulations


rivestimento di sicurezza | rivestimento isolante | rivestimento permanente

blijfvoering
IATE - Iron, steel and other metal industries
IATE - Iron, steel and other metal industries


liquifilm | rivestimento liquido

liquifilm
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


epitelio | rivestimento con cellule ad uno o più strati

epitheel | dekweefsel
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


direttore di scuola speciale | direttore di scuola speciale/direttrice di scuola speciale | direttrice di scuola speciale

directrice buitengewoon onderwijs | schoolleidster speciaal onderwijs | directeur buitengewoon onderwijs | directeur speciaal onderwijs
Dirigenti
Leidinggevende functies


commissione speciale [ commissione speciale antimafia | commissione speciale antiterrorismo ]

bijzondere commissie
04 VITA POLITICA | MT 0421 Parlamento | BT1 commissione parlamentare | BT2 composizione del parlamento
04 POLITIEK | MT 0421 parlement | BT1 parlementaire commissie | BT2 samenstelling van het Parlement


prezzo ridotto [ prezzi di saldo | prezzo promozionale | prezzo ribassato | prezzo scontato | prezzo speciale | tariffa promozionale | tariffa ridotta | tariffa speciale ]

gereduceerde prijs [ gereduceerd tarief | korting | prijsafslag | promotieprijs | promotietarief | ristorno | speciaal tarief | speciale prijs ]
24 FINANZE | MT 2451 prezzi | BT1 prezzo | RT svendita [2031] | vendita a ribasso [2031]
24 FINANCIËN | MT 2451 prijzen | BT1 prijs | RT verkoop met prijsreductie [2031] | verkoop met verlies [2031]


giurisdizione d'eccezione [ corte di sicurezza dello Stato | giurisdizione speciale | tribunale d'eccezione | tribunale speciale per la sicurezza dello stato ]

buitengewone rechtbank [ buitengewone rechtspraak ]
12 DIRITTO | MT 1226 organizzazione della giustizia | BT1 sistema giudiziario | RT stato d'eccezione [0431]
12 RECHT | MT 1226 Organisatie van de rechtspraak | BT1 rechtsstelsel | RT uitzonderingstoestand [0431]


calcolare il costo del rivestimento

kosten berekenen van bekleding
Abilità
Vaardigheid


passaporto speciale

bijzonder paspoort
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto) | Migrazioni e colonizzazione (Politica)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
In assenza di informazioni specifiche sull’asserita mancanza di comparabilità, oltre alle raccomandazioni fatte dalle parti interessate nell’inchiesta iniziale, e date le scarse informazioni riguardo ad altre caratteristiche tecniche (rivestimento), l’inchiesta iniziale aveva concluso che i principali fattori e le differenze evidenziate dalle parti interessate stesse (soprattutto, normale opposto a speciale e classe di resistenza) erano una base sufficiente per comparare valore normale e prezzi all’esportazione.

Omdat er, behalve de aanbevelingen die de belanghebbenden tijdens het oorspronkelijke onderzoek hadden gedaan, geen specifieke informatie over het beweerde gebrek aan vergelijkbaarheid beschikbaar was, en gegeven de beperkte hoeveelheid beschikbare aanvullende informatie over andere technische eigenschappen zoals de deklaag, werd in het oorspronkelijke onderzoek geconcludeerd dat de voornaamste factoren en verschillen die de belanghebbenden zelf hadden benadrukt, met name de sterkteklasse en het onderscheid standaard-speciaal, een afdoende grondslag vormden voor de vergelijking van de normale waarde en de uitvoerprijzen.


I dati del produttore indiano sono stati riesaminati alla luce delle osservazioni dei produttori esportatori cinesi durante questo riesame sulla definizione dei tipi di prodotto nel calcolo del valore normale in India, secondo cui si deve tener presente, oltre che la distinzione tra normale e speciale e la classe di resistenza, anche gli elementi diametro, lunghezza e rivestimento nonché quanto emerso dalle audizioni e dal dialogo che ne sono scaturiti in presenza del consigliere-auditore.

Wegens de opmerkingen van de Chinese producenten-exporteurs tijdens dit nieuwe onderzoek over de definitie van de productsoorten bij de berekening van de normale waarde in India, waarbij zij stelden dat behalve het onderscheid standaard-speciaal en de sterkteklasse ook de doorsnede, lengte en deklaag belangrijke elementen waren, alsook gezien de hoorzittingen en de daaropvolgende dialoog in aanwezigheid van de raadadviseur-auditeur, werden de gegevens van de Indiase producent opnieuw onderzocht.


- Preparazioni con rivestimento protettivo speciale ( compresse , capsule o capsule gelatinose , granuli ) : oltre ai requisiti peculiari a ciascuna forma farmaceutica , verifica dell ' efficacia del rivestimento per il raggiungimento del fine perseguito .

- Preparaten met een speciale beschermende onhulling (tabletten, capsules van harde en zachte gelatine en granules) : behalve de speciale eisen voor elke farmaceutische vorm, controle van de doeltreffendheid van de omhulling met het oog op het nagestreefde doel;


Preparati con rivestimento protettivo speciale ( compresse , capsule o capsule gelatinose , granuli ): oltre ai requisiti peculiari a ciascuna forma farmaceutica , verifica dell ' efficacia del rivestimento per il raggiungimento del fine perseguito .

Preparaten met een speciale beschermende ombulling ( tabletten , capsules van harde en zachte gelatine en granules ) : behalve de speciale eisen voor elke farmaceutische vorm , controle van de doeltreffendheid van de omhulling met het oog op het nagestreefde doel .
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "preparati con rivestimento" in olandese     tradurre "preparazioni con rivestimento" in olandese     tradurre "addetta al rivestimento" in olandese     tradurre "ciottolato di rivestimento" in olandese     tradurre "commissione speciale" in olandese     tradurre "costo del rivestimento" in olandese     tradurre "giurisdizione speciale" in olandese     tradurre "lunghezza e rivestimento" in olandese     tradurre "normale e speciale" in olandese     tradurre "opposto a speciale" in olandese     tradurre "passaporto speciale" in olandese     tradurre "prezzo speciale" in olandese     tradurre "rivestimento" in olandese     tradurre "rivestimento protettivo speciale" in olandese     tradurre "rivestimento speciale" in olandese     tradurre "scuola speciale" in olandese     tradurre "calcolare il costo del rivestimento" in olandese     tradurre "commissione speciale antimafia" in olandese     tradurre "commissione speciale antiterrorismo" in olandese     tradurre "corte di sicurezza dello stato" in olandese     tradurre "direttore di scuola speciale" in olandese     tradurre "direttore di scuola speciale direttrice di scuola speciale" in olandese     tradurre "direttrice di scuola speciale" in olandese     tradurre "enterico rivestito" in olandese     tradurre "epitelio" in olandese     tradurre "giurisdizione d'eccezione" in olandese     tradurre "liquifilm" in olandese     tradurre "prezzi di saldo" in olandese     tradurre "prezzo promozionale" in olandese     tradurre "prezzo ribassato" in olandese     tradurre "prezzo ridotto" in olandese     tradurre "prezzo scontato" in olandese     tradurre "protezione di scarpata" in olandese     tradurre "rivestimento a cortina di pietra" in olandese     tradurre "rivestimento di pietre" in olandese     tradurre "rivestimento di sicurezza" in olandese     tradurre "rivestimento di sponda in pietra" in olandese     tradurre "rivestimento isolante" in olandese     tradurre "rivestimento liquido" in olandese     tradurre "rivestimento mediante coltella" in olandese     tradurre "rivestimento mediante racla" in olandese     tradurre "rivestimento mediante spazzola" in olandese     tradurre "rivestimento permanente" in olandese     tradurre "rivestimento speciale per capsule per l'intestino" in olandese     tradurre "scarpata rivestita" in olandese     tradurre "selciato di protezione" in olandese     tradurre "sponda inclinata rivestita" in olandese     tradurre "tariffa promozionale" in olandese     tradurre "tariffa ridotta" in olandese     tradurre "tariffa speciale" in olandese     tradurre "tribunale d'eccezione" in olandese     --rivestimento speciale (italian-english)    --rivestimento speciale (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'rivestimento speciale' -> enterico rivestito | rivestimento speciale per capsule per l'intestino | addetta al rivestimento di cinghie trapezoidali | addetto al rivestimento di cinghie trapezoidali | addetto al rivestimento di cinghie di trasmissione | addetto al rivestimento di cinghie trapezoidali/addetta al rivestimento di cinghie trapezoidali

Date index: 2021-06-29
w