Runway contamination    
Runway contamination    
Clean contaminants from airport runways    
Clean contaminants from airport runways    
Clear airport runways    
Clear airport runways    
Assisting people in contaminated areas    
Assisting people in contaminated areas    
Runway environment    
Runway environment    
Crown    
Crown    
Food contamination    
Food contamination    
Pollution    
Pollution    
Contamination    
Contamination    
Contaminated simple laceration of tonsil    
Contaminated simple laceration of tonsil    
Contaminated medical or biological substances    
Contaminated medical or biological substances    
Contaminant given to patient    
Contaminant given to patient    
Contaminated waste receptacle    
Contaminated waste receptacle    
Airport    
Airport    
Contamination    
Contamination    

Translate "runway contamination" into dutch :

runway contamination, clean contaminants from airport runways, implement airport runway cleaning approaches, clean contaminants from airport runways, clear airport runways, keep airport runways clear of obstacles and debris, keep airport runways clear of debris and obstacles, keep airport runways clear of obstacles, assisting people in contaminated areas, giving help to people in contaminated areas, assist people in contaminated areas, helping people in contaminated areas, runway environment, runway identification, crown, runway crown, runway hump, food contamination, food contaminant, pollution, contamination, discharge of pollutants, Contamination, Radioactive contamination, Contaminated simple laceration of tonsil, Contaminated medical or biological substances, Contaminant given to patient, Contaminated waste receptacle, airport, aerodrome, airport facilities, airport infrastructure, heliport, high altitude airport, regional airport, runway, seaplane base, Airport infrastructure(STW), contamination -*- landingsbanen op luchthavens vrij van obstakels houden, mensen in besmette gebieden bijstaan, mensen in verontreinigde gebieden bijstaan, landingsbaanidentificatie, landingsbaan, verontreiniging van voedingsmiddelen, besmetting van de voedingswaren, voedselbesmetting, verontreiniging, besmetting, contaminatie, emissie van verontreinigende stof, Radioactieve besmetting, Radioactieve contaminatie, gecontamineerde eenvoudige laceratie van tonsil, gecontamineerde medische- of biologische-stoffen, besmetter gegeven aan patiënt, container voor besmet afval, luchthaven, aërodroom, heliport, landingsbaan, landingsterrein in de bergen, luchthaveninfrastructuur, luchthaveninstallatie, regionale luchthaven, vliegveld, contaminatie, verontreiniging

runway contamination

vervuiling/verontreiniging van de baan
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


clean contaminants from airport runways | implement airport runway cleaning approaches | clean contaminants from airport runways | use different techniques to clean contaminants from airport runways

verontreiniging op landingsbanen van luchthavens verwijderen
skill
Vaardigheid


clear airport runways | keep airport runways clear of obstacles and debris | keep airport runways clear of debris and obstacles | keep airport runways clear of obstacles

landingsbanen op luchthavens vrij van obstakels houden
skill
Vaardigheid


assisting people in contaminated areas | giving help to people in contaminated areas | assist people in contaminated areas | helping people in contaminated areas

mensen in besmette gebieden bijstaan | mensen in verontreinigde gebieden bijstaan
skill
Vaardigheid


runway environment | runway identification

landingsbaanidentificatie
IATE - TRANSPORT | Communications | Land transport
IATE - TRANSPORT | Communications | Land transport


crown | runway crown | runway hump

landingsbaan
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


food contamination [ food contaminant ]

verontreiniging van voedingsmiddelen [ besmetting van de voedingswaren | voedselbesmetting ]
52 ENVIRONMENT | MT 5216 deterioration of the environment | BT1 pollution | RT consumer protection [2026] | food additive [6036] | food hygiene [2841] | food inspection [2841] | food poisoning [2841] | foodstuff [6026] | plant health produc
52 MILIEU | MT 5216 Aantasting van het milieu | BT1 verontreiniging | RT bescherming van de consument [2026] | fytosanitair product [5626] | Keuringsdienst van waren [2841] | levensmiddelenadditief [6036] | voedingsproduct [6026] | voedselhyg


pollution [ contamination | discharge of pollutants ]

verontreiniging [ besmetting | contaminatie | emissie van verontreinigende stof ]
52 ENVIRONMENT | MT 5216 deterioration of the environment | NT1 accidental pollution | NT1 acidification | NT1 atmospheric pollution | NT2 greenhouse effect | NT1 chemical pollution | NT1 coastal pollution | NT1 food contamination | NT1 industria
52 MILIEU | MT 5216 Aantasting van het milieu | NT1 akoestische vervuiling | NT1 bodemverontreiniging | NT1 chemische verontreiniging | NT1 grensoverschrijdende verontreiniging | NT1 industriële verontreiniging | NT1 kustvervuiling | NT1 luchtvero


Contamination | Radioactive contamination

Radioactieve besmetting | Radioactieve contaminatie
nucléaire | Ingénierie nucléaire/Radioprotection
nucléaire | Ingénierie nucléaire/Radioprotection


Contaminated simple laceration of tonsil

gecontamineerde eenvoudige laceratie van tonsil
SNOMEDCT-BE (disorder) / 110135009
SNOMEDCT-BE (disorder) / 110135009


Contaminated medical or biological substance, transfused or infused

gecontamineerde medische- of biologische-stof, getransfundeerd of geïnfundeerd
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y64.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y64.0


Contaminated medical or biological substances

gecontamineerde medische- of biologische-stoffen
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y64
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y64


Toxic effect of aflatoxin and other mycotoxin food contaminants

toxisch gevolg van aflatoxine en overige mycotoxinen in voedsel
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: T64
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: T64


Contaminant given to patient

besmetter gegeven aan patiënt
SNOMEDCT-BE (event) / 269772004
SNOMEDCT-BE (event) / 269772004


Contaminated waste receptacle

container voor besmet afval
SNOMEDCT-BE (physical object) / 467358003
SNOMEDCT-BE (physical object) / 467358003


airport [ aerodrome | airport facilities | airport infrastructure | heliport | high altitude airport | regional airport | runway | seaplane base | Airport infrastructure(STW) ]

luchthaven [ aërodroom | heliport | landingsbaan | landingsterrein in de bergen | luchthaveninfrastructuur | luchthaveninstallatie | regionale luchthaven | vliegveld ]
48 TRANSPORT | MT 4826 air and space transport | BT1 air transport | NT1 ground handling | RT air traffic control [4806] | noise [5216] | transport infrastructure [4806]
48 TRANSPORT | MT 4826 lucht- en ruimtevervoer | BT1 luchtvervoer | NT1 gronddiensten op luchthavens | RT lawaai [5216] | luchtverkeersleiding [4806] | transportinfrastructuur [4806]


contamination

contaminatie | verontreiniging
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
Anderen hebben gezocht naar : translation contaminant english dutch    translation contaminant english dutch    translate "contaminated" into dutch     translate "contaminated" into dutch     translation contamination english dutch    translation contamination english dutch    translate "clean contaminants" in dutch     translate "clean contaminants" in dutch     translation clear airport runways english dutch    translation clear airport runways english dutch    translation food contamination english dutch    translation food contamination english dutch    translate "implement airport runway" into dutch     translate "implement airport runway" into dutch     translate "mycotoxin food contaminants" into dutch     translate "mycotoxin food contaminants" into dutch     translate "people in contaminated" in dutch     translate "people in contaminated" in dutch     translate "pollution contamination" in dutch     translate "pollution contamination" in dutch     translate "runway" in dutch     translate "runway" in dutch     translation runway contamination english dutch    translation runway contamination english dutch    translate "runway identification" into dutch     translate "runway identification" into dutch     translation airport infrastructure english dutch    translation airport infrastructure english dutch    translation contaminant given to patient english dutch    translation contaminant given to patient english dutch    translate "contaminated medical or biological substances" into dutch     translate "contaminated medical or biological substances" into dutch     translation contaminated simple laceration of tonsil english dutch    translation contaminated simple laceration of tonsil english dutch    translate "contaminated waste receptacle" in dutch     translate "contaminated waste receptacle" in dutch     translate "radioactive contamination" into dutch     translate "radioactive contamination" into dutch     translate "aerodrome" in dutch     translate "aerodrome" in dutch     translation airport english dutch    translation airport english dutch    translate "airport facilities" in dutch     translate "airport facilities" in dutch     translate "assist people in contaminated areas" in dutch     translate "assist people in contaminated areas" in dutch     translate "assisting people in contaminated areas" into dutch     translate "assisting people in contaminated areas" into dutch     translate "clean contaminants from airport runways" into dutch     translate "clean contaminants from airport runways" into dutch     translation discharge of pollutants english dutch    translation discharge of pollutants english dutch    translate "food contaminant" in dutch     translate "food contaminant" in dutch     translate "heliport" into dutch     translate "heliport" into dutch     translate "helping people in contaminated areas" in dutch     translate "helping people in contaminated areas" in dutch     translate "high altitude airport" in dutch     translate "high altitude airport" in dutch     translation implement airport runway cleaning approaches english dutch    translation implement airport runway cleaning approaches english dutch    translation pollution english dutch    translation pollution english dutch    translation regional airport english dutch    translation regional airport english dutch    translation runway crown english dutch    translation runway crown english dutch    translate "runway environment" into dutch     translate "runway environment" into dutch     translate "runway hump" in dutch     translate "runway hump" in dutch     translate "seaplane base" into dutch     translate "seaplane base" into dutch     --runway contamination (anglais-francais)    --runway contamination (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'runway contamination' -> runway contamination | clean contaminants from airport runways | implement airport runway cleaning approaches | clean contaminants from airport runways | use different techniques to clean contaminants from airport runways | clear airport runways | keep airport runways clear of obstacles and debris | keep airport runways clear of debris and obstacles | keep airport runways clear of obstacles

Date index: 2021-01-28